Treść zadania

piracik

Odważono 1g substancji organicznej zawierającej azot, który przeprowadzono w amoniak NH3 i oddestylowano do 20cm3 0,25 molowego roztworu HCl. Pozostały nadmiar HCl odmiareczkowano zużywając 7,5cm3 0,22 molowego roztworu NaOH. Oblicz % zawartości azotu w tej substancji organicznej.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Azot

Azot został odkryty w 1772 r. przez DANIELA RUTHERFORDA, jako składnik powietrza. Rutherford usuwał z powietrza tlen przez spalanie różnych substancji w zamkniętej przestrzeni. Tlen przetwarzał się wówczas w CO2, który Rutherford usuwał przez absorpcję w ługu potasowym. Zawartość azotu w zewnętrznych strefach Ziemi wynosi 7,9 * 10-3% wag. Jeden atom azotu przypada na 9...

Przydatność 50% Azot (Nitrogenium)

Między rokiem 1770 a 1775 aż kilku chemików naraz zajmowało się badaniem , powietrza, przez co wynikły nawet spory, kto pierwszy odkrył w nim azot. Jest sprawą sporną, czy pierwszy wydzielił go Karl Wilhelm Sheele już w 1770, swą rozprawę bowiem O powietrzu i ogniu Sheele wykończył w 1775, a jej opublikowania doczekał się dopiero w roku 1777. Pierwszą zaś rozprawę o azocie...

Przydatność 85% Azot i jego właściwości.

1. Właściwości azotu: - jest gazem, - bezbarwny, - bezwonny, - bez smaku, - trudno rozpuszczalny w wodzie, - nie podtrzymuje palenia, - w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny, - po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami, 2. Zastosowanie azotu: - produkcja materiałów wybuchowych, - lekarstwa, - amoniak, - kwas azotowy, - powierzchniowa obróbka...

Przydatność 55% Azot i fosfor

Azot i fosfor to niemetale. Leżą one w 15 grupie tablicy Mendelejewa, wraz z półmetalami arsenem i antymonem oraz typowym metalem, jakim jest bizmut. Azot to gaz, pozostałe pierwiastki to ciała stałe. Reaktywność azotowców jest umiarkowana. Wyjątek to fosfor w postaci alotropu białego. W związkach pierwiastki te są trój- i pięciowartościowe (wyjątek: azot I-V). W związkach...

Przydatność 80% Pojęcie substancji u Arystotelesa

Arystoteles - najwybitniejszy z uczniów Platona, ale być może również jego największe rozczarowanie. Arystoteles nie kontynuował platońskiej nauki o "ideach". Odrzucił ja i stworzył własną, stwierdzając podobno: "Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda" piszę "podobno" ponieważ nie byłem w stanie zweryfikować autentyczności...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji