Treść zadania

ines_23

Wyobraź sobie, że w próbówce masz próbówkę zawierającą 1 atom izotopu Tc-99. Jakie jest prawdopodobieństwo, że po jednej dobie nadal nie ulegnie ono rozpadowi ?

Wybierz jedną odpowiedź :

a. 1/16

b. 1/2

c. 1/4

d. 1/8

e. 1/10

Poproszę o dokładne rozwiązanie.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Atom

Atom najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości. Jest to elektrycznie obojętny układ złożony z dodatnio naładowanego jądra atomowego i ujemnie naładowanych elektronów.Jądro atomowe wewnętrzna część atomu będąca układem protonów i neutronów (nukleonów) związanych siłami jądrowymi. Ponieważ neutrony i protony są znacznie cięższe od...

Przydatność 70% Atom

Pojecie atomu pojawiło się w IV w p.n.e.. Wprowadził je grecki filozof Demokryt z Abdery. Pochodzi ono od greckiego słowa \"atomas\" (niepodzielny). W XIX w dokonano odkryć naukowych, które utworzyły pojecie niepodzielnego atomu i ujawnily istnienie wewnetrznych skladników atomu. Zatem termin\"atom\" ma znaczenie historyczne. W 1804 roku angielski uczony John Dalton opracowal hipoteze o...

Przydatność 65% Czy masz oscypka?

Czy masz oscypka? W niniejszej pracy spróbuje udowodnić, że nie mam żadnego oscypka. Pierwszym argumentem opowiadającym się za moim zdaniem jest to, że nie mam oscypka w lodówce. Oto, co mówi Benek na ten temat: „ Gdzie jest mój oscypek?! Nie ma!”. W drugim argumencie uwzględnię fakt, iż mieszkam na Podlasiu, gdzie nikt nie robi oscypków, bo nie ma owiec, bo...

Przydatność 65% Atom- teoria Bohra

JAK JEST ZBUDOWANY I Z JAKICH ELEMENTOW SIĘ SKŁADA ATOM. Atom składa się z jądra o średnicy ok. 10-14 m, w którym są skupione protony o ładunku dodatnim i neutrony nie posiadające ładunku. Masa protonów i neutronów jest w przybliżeniu jednakowa. Liczba protonów decyduje o rodzaju pierwiastka (liczbie atomowej) i jest równa liczbie elektronów, krążących po zewnętrznych...

Przydatność 55% Atom i cząsteczka

Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek, będących w ciągłym ruchu. Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka. Atom składa się z jądra i elektronów. Jądro atomowe zawiera nukleony, czyli protony i neutrony. Liczba atomowa to liczba protonów w jądrze. Liczba masowa to liczba nukleonów w jądrze. Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji