Treść zadania

ines_23

Zad. 1. Skrzyżowano heterozygotyczne osobniki grochu zwyczajnego o kwiatach czerwonych. Allel warunkujący barwę kwiatów oznaczono jako A, natomiast allel warunkujący barwę białą kwiatów a.

Ustal za pomocą szachownicy Punnetta prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych genotypów i fenotypów u potomstwa skrzyżowanych osobników.

Zad. 2. Dla każdej rośliny heterozygotycznej Aa prawdopodobieństwo pojawienia się w jej gametach allelu A wynosi 0,5. Takie samo jest prawdopodobieństwo pojawienia się w gametach allelu a. Skrzyżowano heterozygotyczne osobniki grochu zwyczajnego o kwiatach czerwonych.

Oblicz prawdopodobieństwo pojawienia się w pokoleniu potomnym homozygoty dominującej i heterozygoty.

Zad. 3. U świnek morskich czarna barwa sierści dominuje nad brązową, a krótki włos nad długim. skrzyżowano heterozygotyczną pod względem tych cech samicę z heterozygotycznym pod względem koloru włosów, długowłosym samcem.

Wypisz genotypy oraz fenotypy tych osobników. Następnie podaj, jakie jest prawdopodobieństwo, że potomstwo tych świnek będzie miało fenotyp: brązowy , długowłosy.

Zad. 4. W tabeli podano odległości między genami w jednym z chromosomów kukurydzy. na podstawie danych z tabeli wykonaj rysunek schematyczny przedstawiający rozmieszczenie genów w chromosomie kukurydzy.

Pary genów A-B A-C B-C C-D A-D
Odległości cM 7 26 19 4 30

Zad 5. Określ prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u dziecka, którego rodzice prawidłowo rozróżniają barwy, ale matka jest nosicielka zmutowanego allelu (d).

Zad. 6. Matka ma grupę krwi A, ojciec zaś B. Określ prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka grupy krwi 0, jeżeli :

a. oboje rodzice są heterozygotami

b. oboje rodzice są homozygotami.

Zad. 7. U dzwonka karpackiego barwa kwiatów jest warunkowana przez dwa dopełniające się geny, których dominujące allele (A i B) umożliwiają syntezę dwóch enzymów koniecznych do powstania barwnika.Skrzyżowano biało kwitnące homozygotyczne odmiany dzwonka karpackiego. wszystkie osobniki potomne pokolenia 1 miały kwiaty niebieskie, natomiast w pokoleniu 2 otrzymano rośliny o kwiatach niebieskich i białych w stosunku 9:7.

Wykonaj odpowiednie krzyżówki genetyczne, a następnie wypisz wszystkie możliwe genotypy roślin o kwiatach białych.

Zad . 8 .Barwa skóry i sierści zwierzęcia zależy od genu, którego dominujący allel A warunkuje barwę czarną, a recesywny allel a odpowiada za barwę brązową. Jednocześnie ujawnienie się barwy zależy od innego genu, , którego dominujący allel B warunkuje przekształcenie bezbarwnego prekursora obu barwników w ostateczny produkt. jego allel b powoduje, że prekursor nie jest przekształcany; brak jest wówczas zabarwienia włosów i skóry. Skrzyżowano czarną samicę AaBb z albinotycznym samcem Aabb.

Określ fenotyp otrzymanego potomstwa. Nastepnie podaj, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania osobnika albinotycznego.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Równanie okręgu : zad 7,5

zad 7,5 str 307 podręcznik do matematyki prosto do matury M. Antek, K. Belka, P. Grabowski zad 7,5 Sprawdź który z punktów należy do okręgu. zadanie zrobione, w załączniku :)

Przydatność 65% Motyw wygnania w "Kwiatach zła" Charlesa Baudelaire'a

Nie mogę przejść bezpośrednio do meritum, jakim ma być w tej pracy motyw wygnania w Kwiatach zła Charles’a Baudelaire’a. Aby lepiej zrozumieć intencje tego francuskiego pisarza, spróbuję nakreślić jakie zjawiska, prądy czy inne jeszcze czynniki, zdecydowały o kształcie i tematyce jego jedynego tomiku poezji, który wykuwał na wieczność w marmurze niczym barokową...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji