Treść zadania

student1234

Zadanie 1
Policzono ile bombek zawieszono na 4 choinkach stojących na Placu Ratuszowym. Otrzymano następujące wyniki: 126, 47, 24, 183. Oblicz średnią arytmetyczną liczby bombek i dla każdego wyniku podaj odchylenie od średniej liczb bombek. Oblicz odchylenie przeciętne.

Zadanie 3
Wskaż wszystkie zestawy danych, dla których rozstęp jest większy od 6.
-3, -1, 6, 1, 4, 2, 8, 5 3, 4, 0, 9, 1, 10, 5, 7 7, 7, 8, 7, 10, 7, 13, 7 6, 2, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 3

Zadanie 4
Dane są liczby: . Oblicz średnią i rozstęp.

Zadanie 5
Pięć osób wybrało się na grzyby. Każda z tych osób znalazła odpowiednio: 6, 10, 7, 12, 5 grzybów.
Oblicz dla każdego wyniku odchylenie od średniej liczb zebranych grzybów

Zadanie 1
Wskaż wszystkie zestawy danych, dla których odchylenie standardowe jest większe od 2.
1, 4, 2, 8, 5 3, 2, 0, 9, 1 5, 5, 2, 5, 3 4, 2, 8, 5, 1

Zadanie 7
Anna otrzymała za rozwiązania trzech zadań po 4 punkty, za rozwiązanie dwóch zadań po 5 punktów, za rozwiązania czterech zadań po 3 punkty i za jedno zadanie 6 punktów. Oblicz wariancję i odchylenie standardowe dla tych danych.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

Nieznany Mam takie zadanie obliczyc Pb ostr.prawidl.trójkąt. gdzie krawędz wynosi 8 Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 9.5.2010 (14:08)
Blondi9393 Zadanie z matematyki ! Podobieństwa figur ! Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: Blondi9393 18.9.2010 (18:11)
pestka136 Zadanie na całki Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: pestka136 16.12.2010 (22:29)
pestka136 Zadanie na całki Przedmiot: Matematyka / Studia 2 rozwiązania autor: pestka136 20.12.2010 (00:22)
gooosiaac23k Zadanie E2. Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: gooosiaac23k 13.2.2011 (19:48)

Podobne materiały

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

Przydatność 80% Zadanie z fizy

1.46 Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s. m1= 11000 kg m2= 54 kg v1 = ? v2 = 900 m/s Po = Pk Po=(m1+m2)* V V= 0 – na początku działo jest w spoczynku 0=m2*v2 – m1*v1 m1*v1 = m2*v2 v1=...

Przydatność 75% Zadanie inspektora BHP

JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne. Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor slużby BHP jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu...

Przydatność 90% Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających samochodów. Otrzymano następujące rezultaty: 792, 810, 820, 886, 910, 840, 1025, 790, 972, 830, 810, 780, 815, 954, 810, 930, 820. Na...

Przydatność 50% Zadanie z prawdopodobieństwa

Losujemy 5 liczb z 42. Określić prawdopodobieństwo, że wśród tych pięciu wylosowanych liczby trafimy 'trójkę'. Ile razy to prawdopodobieństwo jest większe od wylosowania 'czwórki' i 'piątki'?

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji