Treść zadania

ines_23

Oblicz deficyt masy i energię wiązania izotopu węgla C-12.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

malgos17 Oblicz pracę jaką wykona dźwig budowlany, który podnosi cegły o masie 1000 Przedmiot: Fizyka / Liceum 2 rozwiązania autor: malgos17 28.3.2010 (11:59)
Sandi8888 Oblicz Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Sandi8888 5.4.2010 (09:25)
Sandi8888 Oblicz wzgledny wspolczynnik zalamania fali tlenu wzgledem powietrza,predkosc Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Sandi8888 5.4.2010 (09:27)
anetusia Fizyka Oblicz temperature gazu,wiedzac ze srednia energia kinetyczna jego Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: anetusia 13.4.2010 (14:36)
cobrastyle20 oblicz jaką siłą wyciskane jest lekarstwo z igły strzykawki lekarskiej Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: cobrastyle20 16.4.2010 (15:17)

Podobne materiały

Przydatność 60% E=mc2 oraz deficyt (ubytek) masy

E=mc2 Zgodnie z teorią względności masa jest formą energii. Podczas wybuchów bomb atomowych maleńki ułamek masy jąder atomowych dostarcza ogromnej niszczycielskiej mocy. Masa wszystkich produktów rozszczepiemia ciężkiego jądra jest mniejsza niz początkowa masa jądra. Również po reakcji syntezy masa powstałego jądra jest mniejsza od sumy mas dwóch jąder...

Przydatność 100% Energy

Wind Wind can generate reliable energy, but some Europeans are opposed, not because it isn’t environmentally friendly, but because it mars landscape. The multinationals AMEC and British Energy plan to erect some 300 outsize wind turbines across a few thousand hectares of moorland and peat bog on Lewis. If the £500 million project goes through, the array will be Europe’s largest...

Przydatność 50% Energie

Energia termiczna, zwana też energią cieplną to ta część energii wewnętrznej układu, która może być przekazywana innemu układowi w formie ciepła. Wszystkie ciała posiadają określoną energię wewnętrzną, która jest związana, z chaotycznym ruchem i drganiami wszystkich cząstek tworzących to ciało. Energia wewnętrzna ciał jest wprost proporcjonalna do ich temperatury. Ta...

Przydatność 75% Deficyt budżetowy

1. Ogólnie o deficycie budżetowym 1.1 Definicja Deficytu budżetowego i jego rodzaje Deficyt budżetowy to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami. W literaturze ekonomicznej wyodrębnia się cztery podstawowe teorie równowagi budżetowej: 1) Teoria klasyczna - opiera się na matematycznej różności między...

Przydatność 75% Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Deficyt jest zawsze ujemny, czyli jeśli wydatki są większe od dochodów. Jeśli natomiast jest odwrotnie (dochody większe od wydatków) wtedy powstaje nadwyżka budżetowa. W Polsce ustawowo określony jest sposób i cel predysponowania nadwyżkami lub sposób finansowania przewidzianego ustawą deficytu. Deficyt...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji