Treść zadania

mola79

Trojkat prostokątny o przyprostokątnej a=3cm b=4cm obraca się: A wokół krótszej prostokątnej B dłuższej który z powstałych ma większość objętość oraz pole powierzchni bocznej. Pb=? V=M V=?​
Dołączam załącznik.

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji