Treść zadania

Doris2022

W firmie "XYZ" pracuje o 6 mężczyzn więcej niż kobiet. Na każde 4 kobiety przypada 5 mężczyzn. Ilu pracowników liczy firm a"XYZ"

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 8 1

  X - kobiety
  X+6 - mężczyźni
  4/5 = x/(x+6)
  5x = 4(x+6)
  5x = 4x+24
  x=24 kobiety
  24+6=30 mężczyźni
  24+30=54
  W firmie pracuje 54 pracowników

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Zawody, słówka, kto gdzie pracuje

ZAWODY un macon - murarz un chauffeur - kierowca un professeur - nauczyciel une femme de menage - sprzątaczka un medecin - lekarz un pianiste - pianista un garcon de cafe - kelner le mecanicien - mechanik le balayeur - zamiatacz cuisunier - kucharz l\'infirmiere - pielęgniarka l\'agriculteur - rolnik le comedien - aktor komediowy l\'hotesse de l\'air - hostessa le marchand de...

Przydatność 80% Przestępczość kobiet

Problematykę uwarunkowania przestępczości kobiet w porównaniu z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości mężczyzn w dużo mniejszym stopniu była przedmiotem rozważań teoretycznych , oraz badań empirycznych. Przyczyn można upatrywać z pewnością w mniejszej ilości przypadków możliwych do zbadania oraz w mniejszym zapotrzebowaniu społecznym na wyjaśnienie tego zjawiska ,...

Przydatność 50% Równouprawnienie kobiet

Równouprawnienie kobiet. a) Sytuacja kobiet w społeczeństwie rolniczym. W tradycyjnym społeczeństwie rolniczym istniały zajęcia uważane za wyłącznie męskie, bądź wyłącznie kobiece. Pozycja prawna kobiety w społeczeństwie i w rodzinie zależała od kultury panującej w danym kraju, zazwyczaj jednak mężczyźnie przysługiwały większe prawa. W Europie i Ameryce wraz...

Przydatność 55% Prostytucja kobiet

Wstęp Praca to zajęcie, które w dzisiejszych czasach ma przynosić nam nie tylko satysfakcję, lecz przede wszystkim pieniądze, szacunek i poważanie u innych. Ma być naszą dumą, którą możemy się pochwalić i codziennie chodzić z podniesionym czołem. To wreszcie nasz przyszłość, która uprawiana codziennie zagwarantuje nam spokojna i dostatnią starość. Biznesmen, makler...

Przydatność 60% Majątek firmy

MAJĄTEK TRWAŁY Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 1. Koszty prac rozwojowych2.Wartość firmy3.Pozostałe 1. Środki trwałe:- grunty i tereny- budynki i budowle- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu - pozostałe2. Inwestycje rozpoczęte 1. Udziały i akcje2. Papiery wartościowe3. Udzielone...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji