Treść zadania

Kolorowykwiatuszek16

Past Perfect napisz realistyczne i pomysłowe wyjaśnienie sytuacji.
Np Wszedłem do klasy, ale nikogo nie poznałem.
Fakt Wszedłeś do niewłaściwej klasy1. I walked into class, but I didn't recognize anyone.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
2. I took all the money out of my bank account and gave it to charity.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
3. I tried to unlock my front door, but the door wouldn’t open.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
4. I walked down the street with a crowd of people following me.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
5. I arrived home completely wet on a sunny day.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
6. I drove to the shops and the roads were completely empty.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
7. I went to the beach, but I couldn't go swimming in the sea.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
8. I came back from my holiday with a broken leg.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
9. I tried to switch on my TV, but nothing happened.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
10. I woke up at 5 o'clock in the afternoon.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
11. I received an email from Katy Perry.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction: ...................................................................................................................
12. I rode a horse to school.
Fact: ......................................................................................................................
Fiction

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Past Perfect - ćwiczenia.

I. Wstaw odpowiednią formę czasownika w czasie Past Perfect lub Slimple Past. 1. When I (arrive)…………………………..home, the TV programme (already/start)……………………………….. 2. Before she (have)………………………..lunch, she (take)………………………a shower. 3. When Kate (arrive)…………………………..at the station, she realised...

Przydatność 55% Past simple and present perfect

PAST SIMPLE PRESENT PERFECT Zdarzenie miało miejsce w przeszłości. Wpływ na teraźniejszość ustał lub nie ma znaczenia. I lost my wallet. Zgubiłem portfel (kiedyś). Zdarzenie miało miejsce przed chwilą lub wciąż trwa. Jeśli miało miejsce w przeszłości, ma bezpośrednie konsekwencje dla teraźniejszości. I have lost my wallet Zgubiłem portfel (i nadal go nie mam). Zdarzenie...

Przydatność 70% Czas Past Perfect

Czas Past Perfect (w języku polskim możemy porównać ten czas z czasem zaprzeszłym) tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w formie przeszłej (Past Participle) ? had oraz czasownika w 3 formie, lub czasownika z końcówką -ed. Czasownika had używamy dla wszystkich osób. Liczba pojedyncza 1 os. I had lost a key. 2 os. You had lost a key. 3 os. He,She,It had lost a key....

Przydatność 55% Past Simple or Present perfect

1. When ________________ the company? a) have you joined b) did you joined c) did you join d) have you ever joined 2. ___________________ in Pakistan? a) Did you ever worked b) Have you ever worked c) Worked you d) Didn't you have worked 3. That's the best presentation ______________ a) I never heard b) I didn't hear c) I used to hear...

Przydatność 55% Czasy: present simple, present continous, present perfect, present perfect continous, past simple, past continous, past perfect.

PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie) zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania PRESENT CONTINOUS (teraźniejszy) zdanie twierdzące: osoba+''to be''+czasownik+ing+reszta zdania pytanie: ''to be''+osoba+czasownik+ing+reszta zdania przeczenie: osoba+''to...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji