Treść zadania

~Kuliska

Dziś w Rzymie jest temperatura 21 c i częściowe zachmurzenie

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 12 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 8 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Temperatura

Temp. Jest to pewna cecha ciała. Przyrządem do pomiaru temp. Jest termometr. Budowa termometra cieczowego: próżnie rtęć zbiorniczek rtęci obudowa skala kapilar. Termometr cieczowy działa na zasadzie rozszerzania się cieczy pod wpływem ciepła.34*C - 42*C lekarski -50*C - +50*Cieczowy na zew. -273*C-500*C Laboratoryjny. Skale temperatur: Celsjusza C* i Kelvina K 0*C=273 K 0K=...

Przydatność 65% Temperatura

I.- Co to jest temperatura ? Temperatura jest to skalarna wielkość fizyczna, charakteryzująca stan równowagi termodynamicznej układu makroskopowego. Zgodnie z zerową zasadą termodynamiki, każdemu stanowi równowagi układu fizycznego można przyporządkować pewną wielkość o takiej własności, że dwa ciała znajdują się w stanie równowagi termicznej wtedy i tylko wtedy, gdy ich...

Przydatność 60% Temperatura, ciepło, energia wewnętrzna

Temperatura jest miarą energii kinetycznej cząstek materii (atomów, cząsteczek, jonów itp. ). Im wyższa jest jej wartość, tym większą średnią energię kinetyczną posiadają cząstki budujące dane ciało. Pojedynczy atom, umieszczony poza wpływem jakichkolwiek pól (także grawitacyjnych), spoczywający, posiada zerową energię kinetyczną, a więc również jego temperatura jest...

Przydatność 60% Elementy Klimatu Polski - temperatura, opady, wiatry

Ogólne dane geograficzne : Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie. Na klimat naszego kraju działają dwie grupy czynników: Czynniki meteorologiczne: rodzaje mas powietrza napływające nad nasze terytorium rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku rozmieszczenie głównych niżowych i...

Przydatność 70% Prawo osobowe w Rzymie

OSOBY FIZYCZNE WOLNI – NIEWOLNICY Niewolnicy traktowani jak rzeczy – osoby. Podlegali władzy swych właścicieli. Władza ta była tworem ius gentium, bowiem w świetle prawa naturalnego wszyscy ludzie byli równi. Servus = niewolnik – z urodzenia w niewoli, albo na skutek popadnięcia w niewolę, głównie na początku jeńcy wojenni, z biegiem czasu urodzeni w niewoli. Servare...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji