Treść zadania

~Sylwia

ekonomia menadżerska
Jak będą wpływać zmiany preferencji konsumentów na rozwój rynku usług bankowych?
Jak korporacje bankowe wpływają na zachowania konsumentów?
Czy zróżnicowana oferta bankowa wpływa na suwerenność decyzyjną konsumenta przy wyborze produktów i usług bankowych?
Czy decyzje Banku Centralnego i nadzoru bankowego (dotyczące stóp procentowych i rekomendacji nadzorczych) maja istotny wpływ na zachowania konsumentów przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

adi25 ekonomia Przedmiot: Marketing / Studia 1 rozwiązanie autor: adi25 16.9.2010 (18:45)
dodris Ekonomia -Omów czynniki wytwórcze :Praca, Kapitał, Ziemia. Przedmiot: Marketing / Studia 1 rozwiązanie autor: dodris 14.11.2011 (16:40)
dodris Ekonomia- Charakterystyka spółek Handlowych Przedmiot: Marketing / Studia 1 rozwiązanie autor: dodris 14.11.2011 (16:41)
zarkam270 (Ekonomia) Zadania zaznaczone w załączniku. Przedmiot: Marketing / Studia 1 rozwiązanie autor: zarkam270 12.11.2018 (21:01)

Podobne materiały

Przydatność 70% Ekonomia.

Ekonomia: • nauka o działaniach ludzkich dotyczących produkcji; analizuje zmiany zachodzące w całości gospodarki • nauka o dokonywaniu wyborów (jakie zasoby, co produkować itp.); nauka o pieniądzu • nauka o procesach gospodarczych; stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami; te prawidłowości to prawa ekonomiczne • nauka badająca w jaki...

Przydatność 50% ekonomia

1. Wprowadzenie. Firma SCR funkcjonuje na rynku usług marketingowych od 7 lat. Jest członkiem ESOMAR. Jej działalność koncentruje się na opracowywaniu strategii działania, prowadzeniu podstawowych badań rynkowych oraz opracowywaniu systemów wizualizacji firm. Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami o zróżnicowanej specyfice i potrzebach. Dzięki temu zdobyliśmy szerokie...

Przydatność 50% Ekonomia

Ekonomia – nauka badająca w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące wykorzystuje rzadkie zasoby w celu wytwarzania dóbr i usług Mikroekonomia – pojedyncze przedmioty gospodarcze [konsument, producent] oraz sytuacje na poszczególnych rynkach, ponieważ jest ona wynikiem działania pojedynczych podmiotów Makroekonomia – wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki narodowej jako...

Przydatność 55% Ekonomia

Tu są pytania a odpowiedzi są w załączniku: 1. Model wyceny aktywów kapitałowych CAMP. 2. Makroekonomiczna funkcja popytu inwestycyjnego. 3. Determinanty PKB w krótkim okresie. 4. Wpływ zmiennych makroekonomicznych na decyzje w przedsiębiorstwie. 5. Funkcje pieniądza. 6. Mechanizm ekonomiczny dewaluacji. 7. Wykorzystanie cenowej elastyczności w badaniach ekonomicznych. 8....

Przydatność 85% Ekonomia

Ekonomia bardzo dobrze opracowane notatki

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji