Treść zadania

schooL2021

Proszę o rozwiązanie. Zadanie w załączniku.

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1 sposób zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny to rozszerzenie tego ułamka w taki sposób by w mianowniku pojawiła się wielokrotność liczby 10 czyli --> 10, 100, 1000, 10000, 100000 itd.


  a)
  (ten ułamek będę rozszerzać przez 4 aby w mianowniku pojawiła się liczba 100)

  16/25 = 4*16/4*16 = 64/100 = 0,64


  b)
  (ten ułamek będę rozszerzać przez 5 aby w mianowniku pojawiła się liczba 100)

  11/20 = 5*11/5*20 = 55/100 = 0,55


  c)
  (ten ułamek będę rozszerzać przez 8 aby w mianowniku pojawiła się liczba 1000)

  2 i 9/125 = 2 i 8*9/8*125 = 2 i 72/1000 = 2,072


  d)
  (ten ułamek będę rozszerzać przez 25 aby w mianowniku pojawiła się liczba 1000)

  4 i 17/40 = 4 i 25*17/25*40 = 4 i 425/1000 = 4,425

  2 sposób zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny polega na podzieleniu licznika tego ułamka przez jego mianownik

  a)

  16/25 = 16 : 25 = 0,64


  b)
  11/20 = 11 : 20 = 0,55


  c)

  2 i 9/125 = 2 + 9 : 125 = 2 + 0,072 = 2,072


  d)
  4 i 17/40 = 4 + 17 : 40 = 4 + 0,425 = 4,425

Rozwiązania

Podobne zadania

przemooo70 Zadanie o cukierkach . Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 3 rozwiązania autor: przemooo70 25.3.2010 (16:34)
magdap1999 Temat :Zadanie z treścią. Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 6 rozwiązań autor: magdap1999 28.3.2010 (21:05)
krystek12345a Zadanie z matmy. Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 2 rozwiązania autor: krystek12345a 7.4.2010 (15:37)
GK67 zadanie tekstowe Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 4 rozwiązania autor: GK67 12.4.2010 (17:01)
madzialena360 ratunku zadanie na jutro !! Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 1 rozwiązanie autor: madzialena360 14.4.2010 (18:39)

Podobne materiały

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

Przydatność 80% Zadanie z fizy

1.46 Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s. m1= 11000 kg m2= 54 kg v1 = ? v2 = 900 m/s Po = Pk Po=(m1+m2)* V V= 0 – na początku działo jest w spoczynku 0=m2*v2 – m1*v1 m1*v1 = m2*v2 v1=...

Przydatność 75% Zadanie inspektora BHP

JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne. Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor slużby BHP jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu...

Przydatność 90% Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających samochodów. Otrzymano następujące rezultaty: 792, 810, 820, 886, 910, 840, 1025, 790, 972, 830, 810, 780, 815, 954, 810, 930, 820. Na...

Przydatność 50% Zadanie z prawdopodobieństwa

Losujemy 5 liczb z 42. Określić prawdopodobieństwo, że wśród tych pięciu wylosowanych liczby trafimy 'trójkę'. Ile razy to prawdopodobieństwo jest większe od wylosowania 'czwórki' i 'piątki'?

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji