Treść zadania

lady2705

Reakcja- chemia organiczna

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

zania344 Chemia na już ;/ Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: zania344 18.5.2010 (00:11)
zania344 ;/ chemia ;/ Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: zania344 18.5.2010 (00:12)
asiaaczek22 witaminy stosowane w kosmetyce.... pomocy głupia chemia Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: asiaaczek22 2.10.2010 (20:56)
anka23107 REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: anka23107 13.11.2010 (15:28)
maoliwka05310 Dana jest reakcja;BaSO4 Ba 2+ +SO2-4 Napisać wzór na obliczenie Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: maoliwka05310 8.12.2010 (23:33)

Podobne materiały

Przydatność 65% Chemia organiczna - chemia związków węgla

1. Wspólną cechą związków organicznych jest obecność węgla w ich cząsteczkach jako podstawowego pierwiastka chemicznego. Węgiel w związkach org jest zawsze 4 wartościowy 2. Układ atomów węgla w cząsteczce związku chem oraz z ich wiązaniami nazywamy szkieletem węglowym Atomy węgla mają zdolność łączenia się tworząc różnorodne struktury: łańcuchy proste,...

Przydatność 70% Chemia organiczna- związki organiczne

Alkany CnH2n+2: CH4 - metan / C2H6 - etan / C3H8 - propan / C4H10 - butan / C5H12 - pentan / C6H14 - heksan Alkeny CnH2n: C2H4 - eten (etylen) / C3H6 - propen / C4H8 - buten / C5H10 - penten / C6H12 - heksen Alki(y)ny CnH2n-2: C2H2 - etin (acetylen) / C3H4 - propin / C4H6 - butin / C5H8 - pentin / C6H10 - heksin Alkohole CnH2n+1OH: CH3OH - metanol / C2H5OH - etanol / C3H7OH -...

Przydatność 50% Chemia organiczna część 1 - Laboratorium

SPIS TREŚCI: 1. Krystalizacja 1 2. Destylacja 6 3. Dibenzylidenoaceton 9 4. Cykloheksanon 10 5. Rozdział mieszanin przez ekstrakcję. Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem 11 6. Chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa 13 7. Chlorek tert – butylu (2 – chloro – 2 metylopropan) 16 8. Mrówczan etylu 18 9. p – Acetylotoluidyna (N – acetylo – p –...

Przydatność 50% Chemia

Atom węgla o hybrydyzacji sp2 dysponuje trzema orbitalami zhybrydyzowanymi, które leżą na jednej płaszczyźnie (XY), kąt pomiędzy nimi wynosi 120o. Czwarty orbital atomu węgla pozostaje niezhybrydyzowany i jest prostopadły do płaszczyzny w której leżą orbitale zhybrydyzowane: Orbitale 2s i 2p atomu węgla, stan podstawowy orbitale zhybrydyzowane atomu węgla, oraz...

Przydatność 70% Reakcja termojądrowa

Reakcja termojądrowa, synteza jądrowa lub fuzja jądrowa zjawisko polegające na złączeniu się dwóch lżejszych jąder w jedno cięższe, często z uwolnieniem dużej ilości energii. Cięższe jądro może jednak być lżejsze niż suma jego składników. Tę różnicę nazywamy energią wiązania albo defektem masy. Jest to zysk energetyczny, który może być przekształcony w...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji