Treść zadania

schooL2021

3 zadania w załączniku proszę i dziękuje

Załączniki do zadania

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  Oblicz stosunek mas ...

  a)
  Chyba chodzi o tlenek glinu ( III ) czyli Al2O3 bo nie znalazłem innych tlenków glinu.
  Masy molowe:
  Glin, Al: 27 g/mol
  Tlen, O: 16 g / mol

  W jednym molu Al2O3 jest 2 mole glinu (razem 2 * 27 = 54 gramy)
  oraz 3 mole tlenu (razem 3 * 16 = 48 gramów)
  Stosunek mas mAl / mO = 54 / 48 = 27 / 14 = około 1.93

  Skład procentowy:
  Masa 1 mola Al2O3 to suma 54 + 48 = 102 g
  W tym : glin stanowi: (54 / 102) * 100% = około 53%
  tlen stanowi (48 / 102) * 100% = około 47%
  -----------------------------------

  b)
  Masy molowe:
  Sód, Na: 23 g/mol
  Siarka, S: 32 g/mol
  W jednym molu Na2S jest 2 mole sodu (razem 2 * 23 = 46 gramy)
  oraz 1 mol siarki czyli 32 gramy.
  Stosunek mas mNa / mS = 46 / 32 = 23 / 16 = około 1.44

  Skład procentowy:
  Masa 1 mola Na2S to suma 46 + 32 = 78 g
  W tym: Sód stanowi (46 / 78) * 100% = około 59%
  siarka stanowi (32 / 78) * 100% = około 41%
  -----------------------------------

  c)
  Masy molowe"
  Żelazo Fe: 56 g/mol
  Chlor Cl: 35.5 g/mol
  W jednym molu FeCl3 jest 3 mole chloru (razem 3 * 35.5 = 106.5 gram)
  oraz 1 mol żelaza czyli 56 gramów.
  Stosunek mas mFe / mCl = 56 / 106.5 = około 0.526

  Skład procentowy:
  Masa 1 mola FeCl3 to suma 56 + 106.5 = 162.5 g
  W tym: Żelazo stanowi (56 / 162.5) * 100% = około 34%
  chlor stanowi (106.5 / 162.5) * 100% = około 66%
  ======================================================

  Jaka objętość ...

  Masa molowa metanu CH4: 12 + 4 = 16 g/mol.
  40 g metanu stanowi n = 40 / 16 = 2.5 mola.

  Reakcja całkowitego spalania CH4:

  CH4 + 2 O2 ----> CO2 + 2 H2O

  Oznacza to, że na 1 mol metanu potrzeba 2 mole 2-atomowego tlenu.
  Z proporcji: 2.5 mola metanu zużywa 2.5 * 2 = 5 moli O2.

  Tlen O2 traktujemy jako gaz doskonały. Wtedy w warunkach normalnych 1 mol
  zajmuje objętość 22.4 dm^3
  5 moli O2 zajmuje objętość V = 5 * 22.4 = 112 dm^3
  ======================================================


  Ile gramów glinu ...

  Z równania reakcji wynika, że do powstania 1 mola Al2O3 potrzeba 2 moli Al.
  Czyli do otrzymania 1/2 mola Al2O3 potrzeba 1 mol Al.
  Masa molowa glinu Al: 27 g/mol
  czyli potrzebna ilość glinu to 27 gramów
  ======================================================

Rozwiązania

Podobne zadania

ana92 Hej mam ułożyć zadania na sprawdzian z Alkoholi 20 zamkniętych i 8 Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ana92 6.4.2010 (22:28)
Izane Zadania z stezeniami procentowymi i molowymi!!!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Izane 9.4.2010 (00:04)
mania1408-k1 proszę o pomoc zadania z mola! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mania1408-k1 17.4.2010 (16:42)
mania1408-k1 proszę o pomoc zadania z mola! Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: mania1408-k1 17.4.2010 (16:43)
mania1408-k1 proszę o pomoc zadania z mola! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mania1408-k1 17.4.2010 (16:45)

Podobne materiały

Przydatność 55% Bankowośc zadania

POSIADAM JESZCZE INNE MATERIAŁY Z BANKOWOŚCI I NIE TYLKO

Przydatność 70% Zadania wahadłowców

Promy kosmiczne, zwane też wahadłowcami lub samolotami kosmicznymi, są pierwszymi pojazdami wielokrotnego użytku przeznaczonymi do podróży poza naszą planetę. Startują z powierzchni Ziemi na podobieństwo rakiety kosmicznej, po wejściu na orbitę stają się sztucznymi satelitami, a gdy kończą zadanie, lądują z powrotem na ziemskim globie niczym gigantyczny szybowiec. Już sama...

Przydatność 80% Zadania sekretariatu

Zadania sekretariatu Głównym zadaniem sekretariatu jest odciążenie kierownika z uciążliwych administracyjno - biurowych i techniczno ? usługowych spraw które są bardzo drobne. W strukturze firmy sekretariat nie ma charakteru merytorycznego lecz usługowy. W sekretariacie może być zatrudnionych kilka osób ale najczęściej jest to komórka jednoosobowa (zatrudniony to sekretarka lub...

Przydatność 50% Zadania spedytora

Zadania spedytora: - Spedytor zobowiązany jest wykonywać swoje czynności zgodnie z przyjętym zleceniem. - Spedytor jest zobowiązany do odbioru przesyłki w przypadku gdy brakuje właściwych dokumentów. - Spedytor odbierając przesyłkę jest zobowiązany sprawdzić czy przesyłka dostarczona została w stanie nienaruszonym. - Spedytor nie ma obowiązku sprawdzać zgodność...

Przydatność 50% Zadania i cele mediów

Istnieje wiele teorii, dotyczących zadań, jakie spełniają środki masowego przekazu. Wynika to ze zróżnicowanego definiowania tego pojęcia. W ujęciu funkcjonalistycznym, które uznaje media za autonomiczne instytucje, mają one następujące funkcje: 1. Informacja: - informowanie o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie, - powiadamianie o rozkładzie sił we...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji