Treść zadania

~Zuza W

Porównaj znaczenie działań polskiej dyplomacji i formacji zbrojnych. Określi ich wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

maly7237 wydarzenia marcowe 1968 i ich znaczenie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: maly7237 7.4.2010 (19:40)
slawcio721 Jakie znaczenie miała pielgrzymka Jana Pawła II Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: slawcio721 18.4.2010 (12:15)
Lukasz93 Wypisz przedstawicieli kultury polskiej 2 połowy 19 wieku wraz z ich dziełami . Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: Lukasz93 9.5.2010 (12:30)
angel18 Życie codzienne polskiej szlachty i mieszczaństwa Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: angel18 19.5.2010 (15:17)
Szalonaa16 Scharakteryzuj przyczyny przebieg i znaczenie wielkich odkryc geograficznych. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Szalonaa16 11.9.2010 (15:56)

Podobne materiały

Przydatność 65% Orientacje polityczne i formacje zbrojne na ziemiach polskich w latach 1914-18. Orientacja prorosyjska, proaustryjacka i rewolucyjna. Odziała polskich formacji zbrojnych w czsie I wojny światowej.

Wybuch działań wojennych w sierpniu 1914 r. tchnął nowe życie w sprawę polską. Po raz pierwszy od 1762r. Berlin był w stanie wojny z Petersburgiem. Solidarność mocarstw rozbiorowych została przełamana. Polska stała się sceną, na której Rosja i państwa centralne musiały stoczyć walkę o ciała i umysły swoich poddanych. Zarówno car, kajzer austriacki, jak i cesarz król...

Przydatność 75% Znaczenie Euro dla polskiej gospodarki

ZNACZENIE EURO DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Euro nie zostało wprowadzone w Polsce zaraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Chociaż jesteśmy zobowiązani przyjąć euro, tak jak inne państwa Unii Europejskiej, nie stanie się to od razu. Na płaszczyźnie mikroekonomicznej euro będzie bardzo mocno oddziaływać na działalność przedsiębiorstw, zachowania gospodarstw domowych oraz...

Przydatność 55% Znaczenie Mikołaja Reja w literaturze polskiej.

Znaczenie Reja w literaturze polega nie na tym , że jest on pionierem polszczyzny literackiej i " ojcem " naszej literatury narodowej . Rolę pionierów spełnili przed nim literaci mieszczańscy , przede wszystkim Biernat z Lublina . Natomiast szlachcic z Nagłowic rzeczywiście programowo głosił hasło używania języka ojczystego , spopularyzowane w bardzo znanym dwuwierszu: " A...

Przydatność 80% Znaczenie twórczości Mickiewicza w literaturze polskiej.

1. Wpółcześni pisarze, krytycy oraz cały naród uznał go za duchowego przywódcę narodu. Złożyły się na to przede wszystkim wartości ideowe, zawarte w jego dziełach. 2. Aktualność programu ideowego Mickiewicza: -daje określenie postawy patriotycznej i uczucia patriotycznego -głosił internacjonalizm, potrzebę braterstwa ludu -obrona godności i honoru człowieka ballada...

Przydatność 65% "Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, jej znaczenie dla kultury polskiej.

Tekst: Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kyrieleison. Twego dziela Krzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, A dać raczy, jegoż prosimy: A na świecie zbożny pobyt, Po żywocie rajski przebyt. Kyrieleison. Jak pozwalają sądzić najnowsze...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji