Treść zadania

~Wika

1. Co jest warunkiem przyznania się Chrystusa do nas przed Ojcem? / Dlaczego wspólnota jest droga konieczną do zbawienia? 2. Po co Bóg stawia nam wymagania? / Jaka modlitwa ma wielką wartość przed Bogiem? 3. Czym jest wolontariat? / Wyjaśnij słowo wolontariusz? 4.Kiedy wolno w niedzielę pracować? / Czemu ma służyć świętowanie niedzieli? 5. Wymień zobowiązania płynące z sakramentu chrztu? / Jak powinniśmy zagospodarować czas niedzieli? 6. Skąd pochodzi miłość? / Jakie jest pierwsze i najważniejsze przykazanie? 7. Co pogłębia wiarę we wspólnocie parafialnej? 8. Jaki nakaz otrzymał każdy ochrzczony? / Co musisz robić, aby mieś siłę do głoszenia Królestwa Bożego? 9. W jakim celu człowiek otrzymuje dary duchowe? / Jaki obowiązek posiada każdy wierzący człowiek? 10. Opowiedz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 11. Na ocenę celującą: Jakie miejsce wspólnota powinna zajmować w życiu chrześcijan? Dlaczego jest taka ważna? / Czy przeciwności wymagania i cierpienie mają sens? Jaki i dlaczego?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 12 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 8 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • AS123

  1. nasze, świadectwo, przyznawanie się do Chrystusa / gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje tam Ja jestem Mt18,20
  2 byśmy je realizowali i stawali się świętymi / wspólnotowa
  3 darmowa, dobrowolna praca dla innych/ochotnik pracujący dla jakiegoś celu bez zapłaty
  4 gdy wymaga tego dobro człowieka-obowiązki rodzinne, ważny pożytek społeczny
  5 obowiązki wynikające z sakramentu chrztu
  - życie wiarą
  -poznawanie prawd wiary katolickiej
  -życie nadzieją zbawienia-dobrze postępując
  -życie miłością wobec Boga i ludzi
  -udział w życiu Kościoła- liturgia, troska o materialną strone
  -częste korzystanie z sakramentów

Podobne materiały

Przydatność 75% Dlaczego Jana Kochanowskiego nazywamy ojcem literatury polskiej?

Uważam, że Jan Kochanowski jest ojcem literatury polskiej, ponieważ dokonał przełomu w naszej literaturze. Przedstawię to w poniższych argumentach. Pierwszym argumentem jest to, że wprowadził do literatury polskiej nowe gatunki liryczne: fraszki, pieśni, treny i dramat.Odwołując się do kultury i literatury antycznej stworzył wraz z Mikołajem Rejem...

Przydatność 65% Dlaczego Karola Wielkiego nazywa się dziś Ojcem Europy?

Pierwszym zjawiskiem, który daje nam widzieć Karola Wielkiego jako jednego z twórców Europy Łacińskiej jest terytorialny zasięg jego panowania oraz typ jego władzy zwierzchniczej którą sprawował po odrodzeniu cesarstwa na zachodzie. Jego władza obejmowała terytoria od Marchii Hiszpańskiej, poprzez Galię, Burgundię aż do Ziem na wschód od Renu gdzie wówczas rozciągały się...

Przydatność 50% Spotkanie z Ojcem Świętym...

W zeszłym roku odbyłem pielgrzymkę do stolicy chrześcijaństwa-Włoch. Spotkałem tam przedstawicieli wielu państw (w tym polski), oraz udało mi się spotkać z samą głową kościoła, czyli ojcem świętym. Będę opowiadał o tej pielgrzymce, I na koniec zacytuję bardzo piękny poemat, jaki usłyszałem od grupy polaków, którzy podróżowali razem ze mną i z rodzicami. Na placu...

Przydatność 50% Homeostaza warunkiem zdrowia organizmu.

Homeostaza to idealny stan organizmu, utrzymanie go na stałym poziomie względem składu środowiska wewnętrznego. Dla organizmu ludzkiego bardzo ważna jest temperatura i skład środowiska, które je otacza. Odpowiedni skład to głównie odpowiednie stężenie glukozy i innych substancji, które są do życia potrzebne, ale też odpowiednie stężenie jonów, w których nie powinny...

Przydatność 70% Życie Jezusa Chrystusa.

Życie Jezusa Chrystusa Jezus Chrystus- Bóg który stał się człowiekiem. Jezus pochodził z rodu Dawida i urodził się w Betlejem. Matką jego była Maryja żona cieśli Józefa. Dzieciństwo i młodość spędził w Jerozolimie i Nazarecie. Ok. 27r. p.n.e przyjął chr zest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i rozpoczął działalność jako nauczyciel prorok i uzdrowiciel,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji