Treść zadania

Elizkka

Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami w odpowiedniej formie. Pierwsze litery zostały podane.
1. There were thirty-two tennis players in the t………………………… , and the first prize was $ 1 million.
2. Soccer is one of the most c………………………… sports in the world today – all teams do their best to win.
3. I’m afraid white-water r……………………… is a little too extreme for me.
4. Both teams were equally good and the match ended in a d……………………………
5. Winners get all the fame; being a r………………………… usually means being forgotten.

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Tam, gdzie potrzeba utwórz liczbę mnogą. Trzy wyrazy są zbędne.

Pollution, draught, acid, fumes, famine, wind, greenhouse, hurricane, endangered, drought, blizzard, flood

1. ........... is when water and air are dirty and dangerous.
2. Car exhaust ........ are bad for the environment.
3. ........rain is full of chemicals.
4. An animal that’s ............ is an animal that may become extinct.
5. Heavy rain has caused ......... in many places.
6. A ......... has hit the coast of America and high ........ has destroyed many buildings.
7. A very dry summer has caused a ............. in many parts of Africa.
8. ................. is expected to follow, leaving thousands of people without food.

Proszę o szybką pomoc do jutra musze odesłać prace.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  W pierwszym zadaniu mogę się jedynie domyślać, może te zdania są z jakiegoś tekstu, którego nie znam ?

  1. There were thirty-two tennis players in the t…tournament……………………… , and the first prize was $ 1 million.
  2. Soccer is one of the most c…common……………………… sports in the world today – all teams do their best to win.
  3. I’m afraid white-water r………[nie wiem]……………… is a little too extreme for me.
  4. Both teams were equally good and the match ended in a d………draw……………………
  5. Winners get all the fame; being a r……[ nie wiem, użyłbym "loser" , ale to nie zaczyna się na "r" ]…………………… usually means being forgotten.

  Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Tam, gdzie potrzeba utwórz liczbę mnogą. Trzy wyrazy są zbędne.

  Pozostały: draught, greenhouse, blizzard.
  Ale to też pewnie jest na podstawie jakiegoś tekstu :)

  1. ..Pollution......... is when water and air are dirty and dangerous.
  2. Car exhaust .. fumes...... are bad for the environment.
  3. ..Acid......rain is full of chemicals.
  4. An animal that’s .endangered........... is an animal that may become extinct.
  5. Heavy rain has caused ..floods....... in many places.
  6. A ..hurricane....... has hit the coast of America and high ...wind..... has destroyed many buildings.
  7. A very dry summer has caused a ..famine........... in many parts of Africa.
  8. ...blizzard ??? [ nie jestem pewien ].............. is expected to follow, leaving thousands of people without food.
  ===========================
  NIE jestem na 100% pewny takiego przydziału, np. hurricane i blizzard można pewnie wymienić miejscami.

Rozwiązania

Podobne zadania

Dajana888 Układamy zdania Przedmiot: Język angielski / Liceum 3 rozwiązania autor: Dajana888 6.4.2010 (17:45)
pepik535 Przetłumacz zdania Przedmiot: Język angielski / Liceum 2 rozwiązania autor: pepik535 14.4.2010 (21:20)
anla93 przetłumacz zdania(na jutro) Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: anla93 20.4.2010 (21:12)
Kitka18 Wpisz w puste pola casowniki w odpowiedniej formie czasu Past Simple&Past Contin Przedmiot: Język angielski / Liceum 2 rozwiązania autor: Kitka18 22.4.2010 (15:13)
Nataszka23 Uzupełnij zdania, wstawiając some, any Przedmiot: Język angielski / Liceum 4 rozwiązania autor: Nataszka23 6.5.2010 (19:18)

Podobne materiały

Przydatność 80% Problemy z powtarzającymi się wyrazami

Powtarzające się wyrazy to problem dotyczący wszystkich, którzy piszą po polsku. W innych językach nie trzeba na to zwracać uwagi. Język polski jest jednak językiem bardzo bogatym w synonimy, którymi możemy zastąpić powtarzające się wyrazy oraz formy, którymi posługujemy się budując zdania. Ogromne utrapienie to z pewnością słowo „jest”, szczególnie w czasie...

Przydatność 55% Pierwsze miasta.

Pierwsze większe osiedla miejskie powstaly na Bliskim i Środkowym Wschodzie - w Mezopotamii i w dolinie Indusu. Stanowiły one centrum rozwoju wspaniałej cywilizacji, która się tam wyksztalcila.
Miasta mogły powstać dopiero, gdy ludzie nauczyli się, jak osiedlać się i żyć w jednym miejscu. Proces ten zaczął się jakieś 10-12 tysięcy lat temu na dużym obszarze Bliskiego...

Przydatność 85% Zasady pisowni małej i wielkiej litery

I Wielką literą piszemy: 1. Imiona własne, ludzi i zwierząt np.: Barbara, Adam Mickiewicz, Maks. 2. Przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi np.: Bolesław Chrobry, Sokole Oko, Huba 3. Nazwy świąt, dni, okresów świątecznych np.: Narodowe Święto Niepodległości, Wigilia, Boże Narodzenie 4. Przymiotniki odpowiadające na pytanie czyj? Utworzone od imion własnych np.: Styl...

Przydatność 60% Duże litery, znaki interpunkcyjne, zasady pisowni

Duże litery piszemy na początku zdania, przy nazwach własnych (czyli imionach, nazwach państw, miast). Znaki interpunkcyjne: a) kropka (.) Kropkę wstawiamy na końcu zdania, po skrótach (np., itp., itd.) b) przecinek (,) stawiamy przed wyrazami: który, że, aby, gdyż, ponieważ, bo, lecz, zatem, toteż, dlatego, więc, jednak, ale. zazwyczaj nie piszemy przecinka przed: bądź,...

Przydatność 70% Zdania złożone

Zdania złożone Zdania współrzędne Zdania współrzędne łączne (spójniki: i, oraz, a, ani, to - to, tudzież) _______ _ _ _ _ _______ Zdania współrzędne rozłączne (spójniki: albo, czy, lub, bądź) ______<___>______ Zdania współrzędnie przeciwstawne (spójniki: ale, a, bez, jednak, zaś, natomiast, czyli, to jest) _____>____<_____ Zdania współrzędne...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji