Treść zadania

AS123

Zaprojektowano i przeprowadzono doświadczenia chemiczne, w wyniku których otrzymano: wodorotlenek potasu, wodorotlenek strontu i wodorotlenek żelaza (III). Narysuj schematy doświadczeń chemicznych, tak aby przedstawiały sposób otrzymywania podanych wodorotlenków. Wpisz w odpowiednie miejsca wzory lub nazwy odczynników wybranych spośród podanych:

SrCl2, SrH2, FeCl3, Fe2O3, K2O, KH, K2CO3, NaOH, HCl, H2O, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji przebiegających w tych probówkach podczas otrzymywania wodorotlenku potasu, strontu i żelaza III

a) równanie reakcji chemicznej podczas której wydzielił się bezbarwny gaz, a roztwór zabarwił się na malinowo
b) równanie reakcji chemicznej podczas której strącił się brunatny osad
c) równanie reakcji chemiczne podczas której powstał barwny roztwór

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

kasia2008107 przeprowadzono reakcje zobojetniania uzywajac do tego celu 10g wodorotlenku Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia2008107 9.4.2010 (12:37)
wzurchemika Oblicz CP roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 15g Ca(OH)2 w 38g H2O Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: wzurchemika 17.4.2010 (17:41)
patishq Typowe reakcje chemiczne (pomocy) Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: patishq 18.4.2010 (17:22)
nenek932 ile kationow i ile moli anionow powstanie w wyniku dysocjacji jonowej 3 moli Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: nenek932 21.4.2010 (21:19)
nieznajoma006 Wiązania chemiczne Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: nieznajoma006 14.5.2010 (11:42)

Podobne materiały

Przydatność 55% Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowego Rachunek zysków i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 nakazuje wykazać w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski, straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Kolejność i sposób wykazania przychodów,...

Przydatność 75% Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu

Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie · Morena czołowa- podczas postoju lądolodu następuje usypywanie materiału wytapiającego się z jego czoła i osadzanie go w postaci wału równoległego do czoła lądolodu · Morena boczna- wał występujące wzdłuż bocznej krawędzi jęzora lodowcowego, częściowo...

Przydatność 50% Wiązania chemiczne

-Każda cząsteczka ma strukturę złożoną. Składa się z dwóch lub więcej jąder atomowych oraz elektronów pozostających w sferze ich oddziaływania.-Zachowanie elektronów w cząsteczce opisuje się cząsteczkowymi funkcjami falowymi ....(psi), wyznaczającymi prawdopodobieństwa znalezienia ich w danej cząsteczce. -Orbitale molekularne- opisują elektrony które ,,rozlokowują...

Przydatność 60% Nauki chemiczne.

Abiologia ? nauka o ciałach nieorganicznych. Agrochemia ? zajmuje się analizą gleb i procesów chemicznych zachodzących w glebie. Biochemia ? ma na celu poznanie składu chemicznego i właściwości substancji w żywych organizmach. Chemometria ? dział chemii zajmujący się projektowaniem eksperymentów chemicznych i obliczaniem optymalnych warunków pomiarowych. Cytochemia ?...

Przydatność 50% Wiązania chemiczne

Wiązanie chemiczne tworzą elektrony walencyjne,czyli z ostatniej powłoki.Atomy pierwiastków wiążąc się w czasteczki uzyskują trwałą konfigurację najbliższego gazu szlachetnego.Dążą do osiągniecia dubletu lub oktetu elektronowego na ostatniej powłoce. Reguła ta nazywa się teorią Lewisa i Kossela. Tworzenie takiej konfiguracji jest korzystne bo prowadzi do obniżenia energii...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji