Treść zadania

AS123

Aby zbadać charakter chemiczny tlenków, przeprowadzono doświadczenia chemiczne. Zapisz równania rekacji i procesów zachodzących w probówkach lub zaznacz że reakcja nie zachodzi. Określ charakter chemiczny tlenków użytych w doświadczeniu.
Probówka1: H2O+ roztwór oranżu metalowego dodajemy tlenek siarki (vi)
Probówka2: H2O + roztwór fenoloftaleiny i dodajemy tlenek glinu
Probówka3: H2O + roztwór fenoloftaleiny i dodajemy tlenek sodu

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  Probówka 1:
  Tlenek siarki (VI) jest tlenkiem kwasowym i w reakcji:
  SO3 + H2O ---> H2SO4 daje kwas siarkowy

  Probówka 2:
  Moim zdaniem żadna reakcja nie nastąpi w czystej wodzie. Doświadczalnie można to stwierdzić umieszczając w wodzie aluminiowy garnek: na jego powierzchni wytworzyła się warstwa tlenku glinu skutecznie chroniąca garnek przed wpływem (czystej) wody.

  Probówka 3:
  Tlenek sodu jest tlenkiem zasadowym i w reakcji:
  Na2O + H2O --> 2 NaOH daje zasadę sodową.
  =====================

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Charakter chemiczny tlenków

TLENKI ZASADOWE- tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO. Tlenek zasadowy + kwas = sól + woda Tlenek zasadowy + zasada = reakcja nie zachodzi Tlenek zasadowy + woda = zasada TLENKI KWASOWE- (bezwodniki kwasowe) tlenki niemetalu w którym niemetal ma taką samą wartościowość co w...

Przydatność 70% Charakter chemiczny kwasów

1. Definicja i wzór ogólny kwasów: Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych HnRn 2. Nazewnictwo Nazewnictwo stare i nowe kwasów beztlenowych jest ujednolicone. Do słowa kwas dodajemy nazwę niemetalu i końcówkę –wodorowy. Jeżeli niemetal tworzy jeden kwas to stosuje się końcówkę –owy, jeżeli dwa to stosuje się końcówki –awy i...

Przydatność 70% Pierwiastek chemiczny

Pierwiastek chemiczny, zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą neutronów, a zatem i masą jądra. Atomy takie nazywamy izotopami danego pierwiastka. Niektóre pierwiastki chemiczne tworzą odmiany alotropowe (alotropia). Przemiany jednych pierwiastków w inne zachodzą samorzutnie w przypadku pierwiastków...

Przydatność 60% Związek chemiczny

Związek chemiczny, połączenie wiązaniem chemicznym co najmniej dwóch atomów pierwiastków chemicznych. W przeciwieństwie do mieszaniny posiadającej właściwości składników wchodzących w jej skład, związek chemiczny jest substancją jednorodną posiadającą własne, charakterystyczne właściwości fizyczne i chemiczne, różne od właściwości substancji z których powstał....

Przydatność 80% Skład chemiczny komórki.

BIOGENY- 6 pierwiastków stanowiących podstawę budowy związków organicznych, są nimi: C,O,H,N i S,P. MAKROELEMENTY- stanowią około 99% masy organizmu WĘGIEL-[C], jest podstawowym pierwiastkiem organicznym. Budowa jego atomów pozwala na tworzenie różnorodnych wiązań (również z innymi pierwiastkami), dzięki czemu powstają łańcuchy i pierścienie. WODÓR-[H], jest...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji