Treść zadania

Anna_Zajac2021

Jak chrześcijanin powinien właściwie przeżywać okres Triduum Paschalnego?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

DoMisia794 Jakie różnice powinien dostrzegać dziś człowiek pomiędzy życiem ludzi Przedmiot: Religia / Liceum 1 rozwiązanie autor: DoMisia794 25.9.2010 (17:07)
gosia160294 zadanie 1. Jakie cechy powinien mieć wolontariusz. Uzasadnij swoja Przedmiot: Religia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gosia160294 21.2.2011 (15:10)

Podobne materiały

Przydatność 85% Okres niemowlęctwa

NIEMOWLĘCTWO Pierwszy dwa lata życia dziecka nazywamy inaczej wiekiem niemowlęcym. Wśród 24 miesięcy które składają się zatem na niemowlęctwo, wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia dziecka jako stadium noworodka. A. STADIUM NOWORODKA Przeciętna waga noworodka waha się od 2800 d0 3500 g. Przeciętna długość jego ciała wynosi ok. 50-52 cm. Proporcje ciała noworodka...

Przydatność 60% Okres dzieciństwa

1. Wczesne dzieciństwo ( 1 r. ż. – 3 r. ż.) - intensywne zmiany w sferze percepcyjnej; - małe dziecko nabywa sprawności motorycznych; - rozwija się jego kompetencja komunikacyjna; - nabiera zaufania do swoich opiekunów i samego siebie; - zdolność radzenia sobie pod nieobecność opiekunów. rozwój percepcji ( spostrzegania): wzrok – rozwija się intensywnie; · niemowlę...

Przydatność 60% Okres międzywojenny

Antysemityzm- źródłem wszelkiego zła rasa żydowska BBWR- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Centrolew- przeciwnicy BBWR (PSL, PPS, Piast, PSL Wyzwolenie) COP- Centralny Okręg Przemysłowy między Pilicą a Bugiem, przemysł- Wisła-San, rolnictwo- San-Bug-Wisła (1936) CzK- Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (1917- policja polityczna) Fasci- związki...

Przydatność 65% Okres przedwojenny

Totalitaryzm - system sprawowania rządów polegający na kontrolowaniu przez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społecznego. Militaryzm - polityka zbrojeń i przygotowań do wojny zaborczej przez podporządkowanie temu celowi całego życia gosp. i kulturalnego. Autorytaryzm to doktryna polityczna i oparty na niej system rządów, kładący nacisk na konieczność...

Przydatność 65% Okres Powojenny

OKRES POWOJENNY Berlin pozostał stolicą Niemiec do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie ustalone zostały zasady polityki wobec Niemiec. Już wtedy zdecydowano o podziale państwa i samego Berlina pomiędzy zwycięskie mocarstwa. 5 czerwca 1945 roku obwieszczono objęcie przez Francję. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanią i Związek...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji