Treść zadania

Konto usunięte

Zadanie 1
a) Dla jakich wartości parametru m, równanie , nie ma rozwiązania?
b) Dla jakich wartości parametru m, równanie , ma dwa rozwiązania?
c) Dla jakich wartości parametru m, równanie , ma dwa różne rozwiązania, których iloczyn jest równy ich sumie?
d) Dla jakich wartości parametru t, równanie , ma dwa pierwiastki różnych znaków?

Zadanie 2
a) Dla jakich wartości parametru k, równanie , ma dwa pierwiastki dodatnie?
b) Dla jakich wartości parametru k, równanie , ma dwa pierwiastki ujemne?
c) Dla jakich wartości parametru m, równanie , ma dwa pierwiastki przeciwnych znaków?

Zadanie 3
a) Dla jakich wartości parametru m, równanie , ma dwa pierwiastki, których podwojony iloczyn jest równy ich sumie?
b) Dla jakich wartości parametru n, równanie , ma dwa pierwiastki, których suma odwrotności jest równa 0,5?
c) Dla jakich wartości parametru m, równanie , ma dwa pierwiastki spełniające warunek: x 2 u góry i 1 na dole + x 2 u góry i 2 na dole = 34? (u góry to indeks górny a na dole to indeks dolny)
d) Dla jakich wartości parametru m, równanie , ma dwa różne pierwiastki dodatnie spełniające warunek: x 2 u góry i 1 na dole + x 2 u góry i 2 na dole + x 2 u góry i 2 na dole razy x 1 na dole = 1? (u góry to indeks górny a na dole to indeks dolny)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

Podobne zadania

hmm Badanie trójmianu kwadratowego - zadanie optymalizacyjne. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: hmm 29.3.2010 (18:21)
xnika502x Dla jakich x liczby x2-5x,-2,-10 tworzą ciąg arytmetyczny. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: xnika502x 6.4.2010 (16:07)
xnika502x Dla jakich x liczby x2-5x,-2,-10 tworzą ciąg arytmetyczny. Przedmiot: Matematyka / Liceum 2 rozwiązania autor: xnika502x 6.4.2010 (16:07)
lestat919 zadanie - promień okręgu Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: lestat919 6.4.2010 (18:17)
bombecka88 Zadanie matematyka pomocy Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: bombecka88 14.4.2010 (11:45)

Podobne materiały

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

Przydatność 80% Zadanie z fizy

1.46 Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s. m1= 11000 kg m2= 54 kg v1 = ? v2 = 900 m/s Po = Pk Po=(m1+m2)* V V= 0 – na początku działo jest w spoczynku 0=m2*v2 – m1*v1 m1*v1 = m2*v2 v1=...

Przydatność 75% Zadanie inspektora BHP

JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne. Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor slużby BHP jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu...

Przydatność 90% Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających samochodów. Otrzymano następujące rezultaty: 792, 810, 820, 886, 910, 840, 1025, 790, 972, 830, 810, 780, 815, 954, 810, 930, 820. Na...

Przydatność 50% Zadanie z prawdopodobieństwa

Losujemy 5 liczb z 42. Określić prawdopodobieństwo, że wśród tych pięciu wylosowanych liczby trafimy 'trójkę'. Ile razy to prawdopodobieństwo jest większe od wylosowania 'czwórki' i 'piątki'?

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji