Treść zadania

~Izka

Zadanie 1.
Mężczyzna, który prawidłowo odróżniał barwy, ożenił się ze zdrową kobietą. Jednakże
jej ojciec był daltonistą. Ustal jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego i
chorego chłopca oraz zdrowej i chorej dziewczynki.
Zadanie 2.
U świnki morskiej geny warunkujące umaszczenie czarne dominują nad allelemi
warunkującymi umaszczenie brunatne. Jeżeli w licznym potomstwie jednej pary 50%
osobników ma umaszczenie brunatne, to jaki genotyp mają rodzice?
Zadanie 3.
W pokoleniu F1otrzymano dwie homozygoty różnego rodzaju oraz dwie hetrozygoty.
Jaki jest genotyp rodziców.
Zadanie 4.
Kobieta, której ojciec chorował na hemofilię, wychodzi za mąż za chorego na
hemofilię mężczyznę. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia przez nią zdrowych
synów.
Zadanie 6
Mężczyzna z grupą krwi A i kobieta z grupą krwi B mają jedno dziecko z grupą krwi O.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy A.
Zadanie 7
Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+, kobieta ma krew grupy B, Rh+. Ich pierwsze
dziecko ma krew grupy O, Rh- . Podaj genotypy osób występujących w zadaniu. Jakie
jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy B, Rh+.
Rh+  R; Rh-  r
Zadanie 8
Niebieskooka daltonistka poślubiła mężczyznę o brązowych oczach, odróżniającego
prawidłowo odróżniającego barwy. Matka mężczyzny miała oczy niebieskie. Jaka część
ich synów będzie niebieskookimi daltonistami (zakładamy, że brązowa barwa oczu jest
uwarunkowana przez gen dominujący).
Zadanie 9
Rodzice mają grupę krwi AB. W jakim stosunku liczbowym nastąpi segregacja grup krwi
u potomstwa?
Zadanie 10
Krzyżowano homozygotyczne świnki morskie o sierści czarnej (W) i długiej (l) z
homozygotycznymi o sierści białej (w) i krótkiej (L). Wskaż stosunek rozszczepienia
cech u potomstwa z krzyżówki pomiędzy osobnikiem F1 a świnką o białej i długiej
sierści.
Zadanie 11
Daltonizm wywołany jest genem recesywnym chromosomu X. Jeśli kobieta jest
daltonistką, mężczyzna widzi barwy, to czy wśród potomstwa takich rodziców
urodzą się synowie zdrowi? Jeśli tak to w jakim stosunki liczbowym?
Zadanie 12
Przyjmujemy, że grubość słoniny u tuczników wyznaczona jest przez dwie pary
genów A, a i B, b. Geny oznaczone dużą literą pogrubiają słoninę dodatkowo o 1
cm. Minimalna grubość słoniny to 2 cm (aabb).
Jaką grubość słoniny będą miały zwierzęta o następujących genotypach
(pomijamy w tym przypadku wpływ środowiska): AABb, Aabb, AaBB, AaBb, aaBB?
Zadanie 13
Geny c i d dzieli odległość 3 j.m, a i c 27 j.m., a i b 50 j.m. b i d 26 j.m. Jaka jest ich
kolejność na chromosomie?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Barwy Rzeczypospolitej

BARWY RZECZYPOSPOLITEJ Barwy Państwowe. Biel(odpowiednik białego orła) i czerwień (odpowiadająca czerwieni tarczy godła) w 1831 roku zostały uznane za oficjalne barwy państwa polskiego. Z ustawy z 1919 nie wynikało, jaki ma być odcień czerwieni. Dopiero dwa lata później ukazała się wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, opracowana przez Stanisława Łozę broszura "Godło i...

Przydatność 70% Symbole narodowe Polski (hymn, godło, barwy).

Symbole narodowe Polski: Hymn: Mazurek Dąbrowskiego? polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego, autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) jest nieznany. Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 we...

Przydatność 65% Dobór kształtu i barwy zębów sztucznych

prezentacja w power point 97

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

Przydatność 80% Zadanie z fizy

1.46 Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s. m1= 11000 kg m2= 54 kg v1 = ? v2 = 900 m/s Po = Pk Po=(m1+m2)* V V= 0 – na początku działo jest w spoczynku 0=m2*v2 – m1*v1 m1*v1 = m2*v2 v1=...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji