Treść zadania

~Adam

1. W wyniku kojarzenia buhaja heterozygotycznego pod względem recesywnego geny letalnego z krowami normalnymi homozygotycznymi otrzymano 16 córek. Córki te skojarzono wstecznie z ojcem. Jaki był rezultat tego kojarzenia?

2. Wśród 22 potomków knura A i lochy B stwierdzono 11 loszek i 9 knurków normalnych oraz 2 knurki potworkowate. Dwie córki C i D skojarzono powrotnie z knurem A, uzyskując: od lochy C wszystkie prosięta normalne, a od lochy D - 6 loszek i 3 knurki normalne oraz 2 knurki potworkowate. Natomiast z kojarzenia wstecznego syna R z matką B uzyskano 5 loszek i 2 knurki normalne oraz 1 knurka potworka. Czy na tej podstawie można określić charakter genu letalnego? Które z wymienionych osobników są nosicielami tego genu? Przedstawić te kojarzenia na schemacie, oznaczając samce kwadratami, a samice kółkami.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 90% Geny a nowotwory

Nowotwory powstają głównie wskutek szeregu modyfikacji zachodzących w informacji genetycznej dotyczącej regulacji prawidłowego rozwoju i różnicowania się komórek.
Proces nowotworzenia może być regulowany na dwa sposoby: stymulujący lub hamujący namnażanie i wzrost. Aby powstał nowotwór, muszą zajść mutacje, które spowodują wzmożoną aktywność genów stymulujących...

Przydatność 50% Geny i białka

Geny i białka Aleksandra Wewiórska, 10 października 2000: Czytałam ostatnio "Świat Nauki" i w jednym z artykułów dotyczących badań nad ludzkim genomem znalazłam fragment, który przyznam trochę mnie zastanowił. Do tej pory zawsze mnie uczono, że jeden gen koduje jedno białko. A tymczasem w artykule czytamy: "Naukowcy uważali niegdyś, że jeden gen odpowiada jednemu...

Przydatność 55% Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowego Rachunek zysków i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 nakazuje wykazać w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski, straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Kolejność i sposób wykazania przychodów,...

Przydatność 80% Jak geny decydują o cechach naszego organizmu?

Cechy żywego organizmu zależą od znajdującej się w komórkach złożonej mieszaniny wzajemnie reagujących ze sobą składników. Białka odpowiadają za większość komórkowych reakcji chemicznych, więc to właśnie one decydują o cechach organizmu. Jednak białka są wytwarzane dzięki informacji genetycznej zakodowanej w cząsteczkach DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego). Aby...

Przydatność 90% Poznaliśmy geny człowieka Nieśmiertelność w zasięgu ręki?

Każdy człowiek ma swój indywidualny układ informacji genetycznej. Od genów w dużym stopniu zależy nasze życie; to, jak wyglądamy, na co chorujemy. Nieśmiertelność w zasięgu ręki? Znajomość genów danego człowieka sprawi, że lekarze będą mogli wcześnie określać skłonności danego człowieka do chorób i wcześniej im zapobiegać. Przykładowo: robiąc test genetyczny...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji