Treść zadania

misisio15

określ jakie orbitale atomowe są opisywane przez podane liczby kwantowe
a)n=2,l=0
b)n=3,l=1
c)n=4,l=1
d)n=4,l=2
e)n=4,l=3
f)n=3,l=0

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

malenka18 Ad1 Jakie typy wiązania występuja w następnych związkach Ca Cl2 H Cl Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: malenka18 10.6.2010 (15:39)
dzastinka Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez dolanie 120 cm3 96% Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: dzastinka 12.6.2010 (18:44)
dzastinka Obliczyć stężenie molowe roztworuotrzymanego przez rozcięczenie 200 g 6% Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: dzastinka 12.6.2010 (18:47)
dzastinka Obliczyć objętości wody i stężonego kwasu solnego(36%, d=1,18g/cm3),jakie Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: dzastinka 12.6.2010 (18:48)
language211 jadro atomowe Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: language211 29.7.2010 (17:47)

Podobne materiały

Przydatność 65% Liczby kwantowe

1) Główna liczba kwantowa (n) - przyjmuje wartości kolejnych liczb naturalnych 1, 2, 3, ... (wg Bhora K, L, M, ...); - od niej zależy energia danego elektronu; - decyduje o rozmiarach orbitali - im większa wartość n, tym większy jest orbital; - maksymalna ilośc elektronów w powłoce wynosi 2m2 (kwadrat) n 1 = K 2 = L 3 = M 4 = N 5 = O 6 = P 7 = Q 2) Poboczna liczba...

Przydatność 65% Powtórka do sprawdzianu chemia- Atom (przemiany jądrowe, liczby kwantowe, czas połowicznego rozpadu, promieniotwórczość)

Proton- czastka elementarna wchodząca w skład jądra atomu. Naładowana dodatnio. Ma mase ok. 1U. Neutron- cząstka elementarna wchodząca w skład jądra atomu. Obojętnie elektryczna. Ma mase ok. 1U. Elektron- cząstka elementarna krążąca po powłokach atomu. Naładowana ujemnie. Ma mase ok. 1/1836 U. Liczba atomowa- liczba protonów w jądrze. (Z) Liczba masowa- liczba...

Przydatność 50% Liczby

1. Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej. 2. Liczby wymierne – liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , gdzie p jest dowolną liczbą całkowitą, a q jest dowolną liczbą naturalną ( np. 1/7, 3 ½,- 32/5 , 0, -2,6 , 5 (3), 3. Liczby niewymierne – liczby nie dające się zapisać w postaci ułamka zwykłego ( np. 3, 5,...

Przydatność 50% Liczby

Liczby pierwsze Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki, nazywamy liczbą pierwsza. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Znajdowanie ich nie jest jednak łatwe. Od pewnego czasu używa się do tego komputerów. Największa znana dziś liczba pierwsza została odkryta w lipcu 2001 roku przez Michaela Camerona i George'a Woltmana ma postać 213466917-1. Ma ona aż 4...

Przydatność 55% Jądro atomowe

Jądro atomowe zbudowane jest z nukleonów tzn dodatnio naładowanych protonów i elektrycznie obojętnych neutronów. Siły jądrowe (oddziaływanie silne) są około 100 razy większe od sił oddziaływania elektrostatycznego. Mają na ogół charakter powodujący wzajemne przyciąganie się nukleonów. Właściwości siły jądrowej: - krótki zasięg 2 10-15 metra - niewielki zasięg...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji