Treść zadania

lol34

Ile lat miał Jezus Chrystus kiedy zginą na Golgocie?(Miejscu Czaszki)

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 12 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 8 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Jezus Chrystus jako postać historyczna

Jezus Chrystus jest postacią historyczną. Istnieją dwa rodzaje świadectw o historycznym istnieniu Jezusa. Ważniejsze, bo podające więcej danych o osobie, życiu, działalności i nauczaniu Jezusa, to źródła chrześcijańskie. Do nich należą cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie i apokryfy, czyli pisma , które nie weszły w kanon Pisma Św., a opisują dzieje...

Przydatność 100% Jezus Chrystus - Pan i Zbawiciel

Jezus Chrystus jest Panem i Stwórcą wszechrzeczy. Jego święta osoba od zawsze wzbudzała kontrowersje. Jest uosobieniem Boga w ciele. Jako Boży Syn przyszedł na świat, aby umrzeć, przebłagać Ojca za nasze grzechy. Jezus zgodnie z obietnicą danej królowi, wywodzi się z rodu Dawida. Jest potomkiem Abrahama – Żydem. Jego cielesnymi rodzicami byli Józef i Maria. Wychowywał się...

Przydatność 80% Kim jest dla mnie Jezus Chrystus

Dla wielu chrześcijan Jezus jest Zbawicielem i Mesjaszem, który oddał za nas swoje życie, aby pokonać grzech i szatana. Jezus ustanowił sakramenty święte. To dzięki Niemu możemy spowiadać się i chodzić do Komunii Świętej, to dzięki niemu możemy uczestniczyć we Mszy świętej. Według mnie, Jezus jest też wielkim zwycięzcą szatana i śmierci.To On najpierw zmarł, aby...

Przydatność 70% Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?

Na pytanie zawarte w temacie nie da się odpowiedzieć dosłownie, ponieważ Jezus Chrystus dla każdego jest kim innym. Moim zdaniem Jezusa można porównać do przyjaciela, ponieważ jeżeli potrzebujemy się komuś zwierzyć to on zawsze chętnie wysłucha (poprzez modlitwę) naszych smutków, radości. Jezusa można nazwać naszym przyjacielem, ponieważ prawdziwy przyjaciel...

Przydatność 75% Kim jest dla mnie Jezus Chrystus ?

Jezus Chrystus jest dla mnie kimś ważnym. Zarówno dzięki Niemu, jak i dzięki chrztu świętemu wiem i potrafię rozróżnić co jest dobre, a co złe. Nie zawsze jestem w stanie podążać za dobrem. Zdarza mi się zboczyć z drogi dobra. W takich sytuacjach Jezus jest jak światełko na końcu ciemnego tunelu, które zapala się właśnie wtedy kiedy się gubię oraz naprowadza mnie na...

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji