Treść zadania

Izatek94

Skały wapienne o zawartości kalcytu równej 80% poddano prażeniu. Oblicz, ile ton skały wapiennej należy dostarczyć do zakładu produkującego wapno palone, aby otrzymać 2 tony wapna palonego.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • rob

  CaCO3----(temp.)---> CaO + CO2

  mol CaCO3 = 40+12+03*16=100g
  mol CaO = 40+16=56g

  jeżeli skała wapienna zawiera 80% CaCO3 to
  100 g skały wapiennej zawiera 80g CaCO3

  z reakcji ze
  100 g CaCO3 otrzymujemy 56g CaO, to z
  80 g CaCO3 otrzymamy x g CaO
  ------------------------------------------------------
  x = 80*56/100= 44,8 g CaO

  2 tony = 2000kg = 1000*2000g = 2 000 000g

  jeśli z
  80g CaCO3 otrzymujemy 44,8 g CaO, to z
  x g CaCO3 otrzymamy 2 000 000 g CaO
  -------------------------------------------------------
  x = 80*2 000 000/44,8 = 3571428,6 g CaCO3 = 3,57 t CaCO3

  3,57 t stanowi 80%, to
  x t stanowi 100%
  --------------------------------
  x = 3,57*100/80 = 4,46 = 4,5t skały wapiennej

  aby z tej skały wapiennej otrzymać 2 t CaO nalezy jej użyć 4,5 t

 • userphoto

  Skały wapienne o zawartości kalcytu równej 80% poddano prażeniu. Oblicz, ile ton skały wapiennej należy dostarczyć do zakładu produkującego wapno palone, aby otrzymać 2 tony wapna palonego.

  Dane:
  C% CaCO3 (kalcytu) w skale wapiennej 80 [%]
  m CaO = 2 [t] = 2000 [kg]

  Reakcja prażenia CaCO3:
  CaCO3 ----> CaO + CO2
  1 [mol] CaCO3 ----> 1 [mol] CaO

  Liczymy masy molowe kalcytu i wapna palonego:
  M CaCO3= 100 [g/mol]= 0,1 [kg/mol]
  M CaO =56 [g/mol]= 0,056 [kg/mol]
  Liczymy ile moli zawierają 2 tony CaO
  n CaO = m CaO / M CaO = 2000 /0,056 = 35 714[mol]
  Skoro otrzymamy 35 714 moli CaO, to wg reakcji użyjemy tą samą ilość moli CaCO3. Możemy teraz obliczyć masę CaCO3, która musi zawierać się w skale wapiennej.
  m CaCO3 = n CaCO3 · M CaCO3 = 35 714 · 0,1 = 3 571 [kg] (tj 80% surowca)
  Obliczamy ile skały wapiennej zawiera powyższą masę kalcytu:
  CaCO3 3571 [kg] --- 80 [%]
  X [kg] ----100 [%] czyli m (skała wapienna) = (100· 3571)/80 = 4464 [kg] = 4,5 [t]
  Odpowiedź:
  Do zakładu produkcyjnego należy dostarczyć 4,5 tony skały wapiennej o zawartości kalcytu 80 [%] , żeby wyprodukować 2 tony wapna palonego..

Podobne zadania

monia672 Oblicz stopnie utlenienia: Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: monia672 7.4.2010 (21:38)
onka46 Oblicz stężenie molowe kwasu siarkowego VI wiedząc że jest to roztwór Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: onka46 14.4.2010 (11:07)
wzurchemika Oblicz CP roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 15g Ca(OH)2 w 38g H2O Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: wzurchemika 17.4.2010 (17:41)
aga125 Oblicz stężenie molowe i procentowe Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: aga125 18.4.2010 (21:08)
ania_9691 Oblicz ile metrów szesciennych 0.2 molowego HCl potrzeba do zobojętnienia 30 Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ania_9691 19.4.2010 (12:21)

Podobne materiały

Przydatność 65% Oblicze Ojczyzny

(praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Różewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom, nasze podwórko. ważniejsze jest wtedy dla nas to, że koleżance zaginął kot, a nie że wielu ludzi nie ma pracy i nie ma za co wyżywić...

Przydatność 55% wiersz Oblicze ojczyzny

Czytając wiersz Tadeusz Różewicza pt.Oblicze ojczyzny odnoszę wrażenie,iż poeta miał szczęśliwe dzieciństwo,chociaż lata w których przyszło mu dorastać nie należały do spokojnych.Wojna i okupacja nie zatarły jednak beztroskich i pełnych ciepłych barw wspomnień poety. Kiedy jest się dzieckiem,całym światem są najbliżsi: mama,tata i...

Przydatność 65% Drugie oblicze opalania

Praca w załączniku

Przydatność 50% Skały wapienne, marmur, zaprawa murarska, gips.

Rodzaje skał wapiennych Wapienne – skały osadowe powstające na dnie mórz Kreda Marmur –skała krystaliczna powstała w wyniku przeobrażeń skał wapiennych 2. Reakcja skał wapiennych Jeżeli mamy do czynienia ze skałą wapienną to obserwujemy wydzielanie się CO2, kiedy polejemy ją kwasem solnym CaCO3 + 2HCL – CaCl2 + H2| CO3 CaCO3 +2HCl – CaCl2 _ CO3 +H20 Zaprawa...

Przydatność 85% Oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowodorowego.

Wzór kwasu siarkowodorowego jest taki: H2S więc trzeba pomnożyć dwa razy masę atomową wodory i dodać masę siarki 2*1u+ 32u = 2u + 32u = 34u Odp. Masa cząsteczkowa H2S wynosi 34u.

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji