Treść zadania

~Warszawiak2002

Płytka metalowa, na której praca wyjścia wynosi 3 elektronowolty, została oświetlona 4 strumieniami fotonu - po 1000 fotonów w każdym. Ile maksymalnie elektronów może zostać wybitych z tej płytki przez każdy strumień i łącznie przez każde strumienie?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

  • Czy energia fotonu wystarcza do wybicia elektronu z płytki, tzn czy jest ona większa od 3 eV?

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

abaran34 praca Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: abaran34 29.3.2010 (19:50)
celine pilne energia potencjalna,kinetyczna,praca,moc itd. Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: celine 8.4.2010 (21:28)
calineczka91 Napięcie na biegunach generatola samochowego wynosi 12V. Wartość pracy Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: calineczka91 22.4.2010 (21:57)
adibozena promień koła samochodu wynosi 40cm ile obrotów na sekunde wykonuje koło gdy Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: adibozena 26.4.2010 (21:08)
Judyyta1 Praca kontrolna z Fizyki (Proszę) Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: Judyyta1 27.4.2010 (12:25)

Podobne materiały

Przydatność 55% Praca

Rynek pracy funkcjonuje na podobnej zasadzie jak rynek dóbr i usług konsumpcyjnych.Stronę podażową na rynku pracy stanowią osoby zatrudnione oraz te,które chcą podjąć prace.Strone popytową reprezentują pracodawcy,tj.przedsiębiorstwa,instytucje,które zatrudniają pracodawców.Równowaga na rynku pracy występuje przy takiej ilości płacy,przy której pracownicy chcą świadczyć...

Przydatność 70% Praca

1.Praca jako wartość w życiu człowieka Praca – celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służace zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: - celowej działalności(sama praca) - przedmiotu pracy (np. budowa domu) - narzędzi pracy (maszyno, Internet, komputer) ROLA PRACY: - jednen z głównych czynników...

Przydatność 100% Praca

W mojej pracy zastanowię się nad tym, czy praca jest tylko i wyłącznie koniecznością w życiu, czy człowiek może się też w niej realizować i czerpać zadowolenie. Myślę, że ogromne szczęście i satysfakcję z dobrze przeżytego dnia pojawia się, gdy człowiek robi coś pożytecznego dla innych. Lekarze i osoby spieszące innym z pomocą humanitarną, a także organizatorzy...

Przydatność 65% Praca

1 Praca – to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służące zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów: a) celowej działalności b) przedmiotu pracy c) narzędzi pomocy 2. Różne sposoby rozpatrywania pracy: a) aspekt psychologiczny b) filozoficzny c) historyczny d) ekonomiczny 3. Bezrobocie – to zjawisko braku...

Przydatność 50% PRACA ORGANICZNA

Praca organiczna


Sytuacja panująca na ziemiach polskich w okresie między klęską powstania listopadonej. a Wiosną Ludów nie sprzyjała tworzeniu programów ugody politycz Leo Pozostawały więc możliwości pracy organicznej. Termin ten zaczął być szerzej używany w latach czterdziestych XIX w. i oznaczał działania legalne w takich dziedzinach, jak gospodarka, oświata,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji