Treść zadania

Mieszczuszek

(50-120 słów) Przeczytałeś ogłoszenie i jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniu. Napisz email'a w którym będziesz pytać o dalsze informacje. Proszę aby ten email nie był z translatora i nie był pod żadnym pozorem kopiowany! Bardzo dziękuję :)

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Rosnące zainteresowanie energią wiatru

W energii wiatru coraz częściej upatruje się zastosowanie go jako odnawialnego źródła energii. Wiatr należy bowiem do niewyczerpalnych źródeł energii, której pozyskiwanie nie prowadzi do skażenia naturalnego środowiska. Wiatr jest nośnikiem energii kinetycznej w przylegającej do ziemi kilometrowej warstwie atmosfery należącej do troposfery. Gdyby wykorzystać tylko 10% tej...

Przydatność 65% Przeczytałeś ogłoszenie mieszkaniowe. Napisz do ogłoszeniodawcy e-mail. Uwzględnij następujące informacje: wyraź zainteresowanie ofertą i zapytaj, czy jest jeszcze aktualna, przedstaw się i podaj najważniejsze informacje o sobie, zapytaj o poł

Guten Tag, Meine Name ist ... (imię i nazwisko). Ich bin eine Wohnung interessiert. Ist sie noch frei? Wie ist die Wohnung gelegen und wie teuer ist sie? Kann man die Wohnung sehen? Zum Beispeil ich komme heute Nachmittag?

Przydatność 60% Współczesny, młody czytelnik wobec utworów Adama Mickiewicza – zainteresowany, obojętny...

Droga Paulino ! Przyjaciółko, tym razem tematem mojego listu będzie stosunek młodzieży do utworów literackich Adama Mickiewicza. Mam nadzieję, że to zagadnienie skłoni Cię do refleksji na ten temat. Przebywając w szkole na lekcjach języka polskiego zauważyłam, że moi koledzy i koleżanki niechętnie sięgają do poezji, jak i dramatów Adama Mickiewicza. Po rozmowach z...

Przydatność 70% Udowodnij, że bursztyn od dawna wzbudza niesłabnące zainteresowanie wśród ludzi

Od wieków znane są cudowne właściwości bursztynu, co znaczy, że od dawna wzbudza niesłabnące zainteresowanie wśród ludzi. Pozwolę sobie przytoczyć kilka istotnych argumentów potwierdzających postawioną przeze mnie tezę. Na początku warto jednak wspomnieć, że nazwa ?bursztyn? pojawiła się w Polsce w XVII wieku. Wywodzi się ona z starogermańskiego słowa...

Przydatność 65% W jaki sposób wyraża się w literaturze XV| i XV|| wieku zainteresowanie sprawami kraju.

Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne treści i wartości. Dla jednego ojczyzna będzie miejscem w którym przyszło się mu urodzić. Kto inny będzie zdania, iż jest to miejsce na świecie, które uważa za swój dom i w którym czuje się najlepiej i najbezpieczniej. Są tacy, którzy do słowa ojczyzna przywiązują ogromną wagę i tacy, dla których to...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji