Treść zadania

mkix

1. Waga wydobytej z dna Morza Bałtyckiego ropy dziennie wynosiła (w t): 225,218,228,226,216,225,230,223,211,228,223,220,214,219,228,220,209,213,219,213,223,219,220,213,224,202,215,221,220.

a) Wyliczyć medianę, średnią arytmetyczną,
b) Wyliczyć wariancję


2. W trzech grupach studentów przeprowadzono badania średnich ocen na egzaminie z ekonomii. Otrzymano następujące wyniki:

Grupa I: = 3,9; S= 1,1
Grupa II: = 3,8; Vs= 12%
Grupa III: =3,3; D= 2; As= 0,5.

Jaki jest współczynnik zmienności dla wszystkich studentów, jeżeli w grupie I jest 22 studentów, w grupie II jest 41 studentów, a w grupie III jest 32 studentów.3. Wiek dwu grup studentów charakteryzują następujące parametry:

Studenci turystyki i rekreacji: D=21 lat, Q=2 lata, VQ=10%,
Studenci gospodarki przestrzennej: Me=20 lat, D=21 lat.

W której grupie wiek studentów jest – średnio biorąc – większy? Zakładając, że wariancje wieku są takie same w obu grupach, w której wiek jest relatywnie bardziej zróżnicowany? Jakie są typowe przedziały zmienności?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • Dzięki za objaśnienia - zajmę się tym dziś wieczór albo jutro rano :)
  Teraz muszę wyjść, a poprzednio moja dziewczyna przygotowywała się do wyjazdu na konferencję i miała "Reisefieber"...

 • Q to odchylenie ćwiartkowe, D to jest dominanta, Vs to jest współczynnik zmienności. To są zadania ze statystyki, chcę sprawdzic czy je dobrze rozwiązałem.

 • Uporządkowałem 1 zad: 202,209,211,213,213,213,214,215,216,218,219,219,219,220,220,220,220,221,225,225, 226,228,228,228,230

 • A,jeszcze: nie zauważyłem zadania II
  Coś = 3,8 i potem S = 1.1 ; dalej Vs, As

  CO te oznaczenia znaczą? Zmieniają się z zadania na zadanie.

  Proszę, może zrób fotkę tych zadań (drukowanych, NIE pisanych ręcznie )
  - ktoś, albo ja, albo ktoś lepszy - to rozwiąże.

  Mamy kilka dni, długi weekend :)

 • Proszę uporządkuj dane w zadaniu 1 rosnąco - potrzebne do mediany - bo ja się mogę pieprznąć przy próbie ich porządkowania.
  Wrzuć to w komentarz, proszę.

  Niestety nie rozumiem oznaczeń z zadania (3) : Q, D, VQ, Me...
  To jest prawdopodobnie łatwe, tylko takie coś:
  "wiek jest relatywnie bardziej zróżnicowany" chyba jest fantazją, nie matmą ??

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1.
  Dane po uporządkowaniu [ wziąłem z Twojego komentarza ]

  202,209,211,213,213,213,214,215,216,218,219,219,
  219,
  220,220,220,220,221,225,225,226,228,228,228,230

  Ilość danych n = 25
  Ponieważ ilość danych jest nieparzysta to mediana jest równa po prostu
  środkowemu (w tym wypadku 13-temu) wynikowi: mediana = 219

  Średnia arytm. - suma wyników dzielona przez 25.
  Jeśli dobrze wpisałem dane w program to: średnia = 218,88

  Wariancja: Sumujemy kwadraty różnic "dana - średnia)^2
  (202 - 218.88)^2 + (209 - 218.88) + .... + (230 - 218.88)^2
  i dzielimy tą sumę przez 25. Wariancja = 44.1856

  ========================

  2.
  W zadaniu 2 nie wiem, czy dobrze interpretuję Twoje dane, bo pojawia się dziwne "As" oraz dominanta w grupie III - po co ona? Powiedzmy, że te dane są takie (oznaczenia: N - liczebność grupy, X - średnia, S - odch. std., Vs - współczynnik zmienności

  Grupa I: N1 = 22; X1 = 3,9; S1 = 1,1
  Grupa II: N2 = 41; X2 = 3,8; Vs2 = 12% = 0,12
  Grupa III: N3 = 32; X3 = 3,3; Vs3 = 0,5

  Chcemy obliczyć Vs dla wszystkich studentów razem.
  Ponieważ Vs = S / X to musimy z podanych informacji odzyskać
  odchylenie standardowe i średnią dla wszystkich studentów.

  Najpierw obliczmy średnią (całości). Ja bym to robił tak:

  W grupie I wartość X1 to iloraz: suma_danych / N1.

  Wobec tego suma danych w grupie I to: X1 * N1 = 3,9 * 22 = 85.8

  Analogicznie suma danych w grupie II to: X2 * N2 = 3,8 * 41 = 155.8
  w grupie III suma danych = X3 * N3 = 3,3 * 32 = 108.9

  Zobacz, co chcę zrobić: Chcę mieć sumę WSZYSTKICH danych, która wynosi:
  suma = 85.8 + 155.8 + 108.9 = 350.5 [ to 0.5 to albo błąd zaokrągleń albo mój ]
  i sumę ilości studentów N = N1+N2+N3 = 22+41+32 = 95

  Widzisz? Gdybym nie dzielił studentów na grupy to suma ich wyników = 350.5
  a ilość studentów = 95.
  Wobec tego średnia X wszystkich to: X = suma_wyników / N

  X = 350.5 / 95 = około 3,69. Mam średni wynik wszystkich studentów.

  ---------------

  Odtworzenie wariancji (czyli także odchylenia std. S wśród wszystkich studentów) jest trudniejsze. O ile mnożąc odpowiednie Vs przez średnie dostajemy S1, S2, S3, równe odpowiednio:
  S1 = 1,1 - jest dane, wariancja w grupie = S1^2 = 1.21
  S2 = Vs2 * X2 = 0.12 * 3.8 = 0.456, wariancja w grupie = S2^2 = około 0.2079
  S3 = Vs3 * X3 = 0.5 * 3.3 = 1.65, wariancja w grupie = S3^2 = 2.7225

  to NIE MOŻNA wykonać takiej operacji jak przy średnich,
  tzn. pomnożyć wariancji przez liczebności grup, dodać wszystko i podzielić przez N,
  ponieważ w każdej grupie wariancja jest liczona względem średniej danej grupy,
  a NIE względem średniej X wyznaczonej poprzednio.

  ------------

  Wybacz, że tu przerwę, bo nie jestem pewien, czy rozwiązuję w ogóle właściwe zadanie, pisz proszę na priv, ciąg dalszy wymaga wzorów pisanych w LaTeX, a poza tym nie jestem pewien, czy jest to rozwiązywalne bez znajomości danych.
  Proszę o kontakt na priv :)

  Antek

Rozwiązania

Podobne zadania

Nieznany ZADANIE Zbadano zależność pomiędzy ilością reklam emitowanych dziennie w Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 11.6.2024 (12:44)

Podobne materiały

Przydatność 80% Bilans dzienny (miesięczny) jak rozwiązać takie zadanie?

Dzienny bilans energii elektrycznej w kuchni wynosi: - 4 żarówki o mocy 100W każda czynne przez 5h, - kuchenka elektryczna o mocy 1800W przez 30min. Oblicz miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej w kwietniu, jeżeli cena 1kWh wynosi 0,40zł. (WYPISUJCIE DANE NA EGZAMINIE, PONIEWAŻ ZA TO SĄ PUNKTY I MACIE PEWNOŚĆ ŻE O NICZYM NIE ZAPOMNIELIŚCIE) ROZWIĄZANIE: Dane:...

Przydatność 75% Przeróbka ropy naftowej

Ropą naftową nazywamy mieszanine węglowodorów (alkanów,cykloalkanów,arenów),kwasów karboksylowych,fenoli,tioalkoholi,pochodnych tiofenu,azotowych związków heterocyklicznych,żywic,zwiazków metaloorganicznych.Ropa ma barwe brązową lub czarną odznacza się silnym specyficznym zapachem.Skład ropy jest zmienny i zależy od miejsca wydobycia.Największe złoża ropy naftowej zwanej...

Przydatność 85% Proces technologiczny ropy naftowej

Ropę naftową obrabia się w dwojaki sposób: poprzez destylację frakcyjną lub kraking. Kraking polega na rozrywaniu długich łańcuchów węglowodorowych na łańcuchy krótsze, mniej skomplikowane w drodze rozkładu termicznego lub katalitycznego. Kraking termiczny przeprowadzany jest w temperaturze 400 - 700oC i pod ciśnieniem do 50 at. (5 MPa). Destylacja frakcyjna wykorzystuje...

Przydatność 60% Znaczenie ropy naftowej.

ZNACZENIE ROPY NAFTOWEJ Bardzo ważnym surowcem energetycznym, oprócz węgla, jest ropa naftowa. Teorie tłumaczące powstanie ropy naftowej, zwanej dawniej olejem skalnym, są bardzo różne. Prawdopodobnie powstała z olbrzymiej ilości szczątków organizmów żywych, które ulegały skomplikowanym przemianom , w dawnych epokach geologicznych. Wiek najstarszych złóż ropy wynosi...

Przydatność 65% Dzialalnosc morzaDziałalność morza zaznacza się przede wszystkim na granicy morza i lądu, czyli na wybrzeżu. Wybrzeże kształtować mogą fale morskie, pływy lub prądy. Działalność może być niszcząca (abrazja) – na wysokich wybrzeżach lub transportująca lub akumulacyjna – na niskich wybrzeżach.

Wybrzeża wysokie.
Stromo wznoszą się ponad poziom wody i maja...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji