Treść zadania

mala18

Społeczeństwa Polskie pod okupacją Niemiecką

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • asiula33

    Okupacja niemiecka 1939-1945, w wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 ziemie polskie na zachód od Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją niemiecką. Wilno wraz z okręgiem przekazano Litwie, kilka gmin na Podhalu przyłączono do Słowacji, pozostałe terytoria znalazły się pod okupacją radziecką.Z ziem polskich pod okupacją niemiecką w granice Rzeszy włączono (na podstawie dekretu Hitlera z dnia 8 X 1939) Śląsk, Pomorze, Wielkopolskę, większość województwa łódzkiego, część województwa warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego i białostockiego. Obszary włączone do Rzeszy zamieszkiwało ok. 10 mln ludności, z czego tylko 6% stanowili Niemcy.Z pozostałych ziem okupowanych (na podstawie dekretu Hitlera z dnia 10 X 1939, z mocą obowiązującą od 26 października) utworzono Generalne Gubernatorstwo.

Podobne zadania

25111975 ziemie polskie w starożytności ,kontakty z rzymem Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: 25111975 24.5.2010 (10:38)
fistach201 Opisz ziemie polskie w okresie rzymskim. Bardzo prosze o szybka pomoc:) Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: fistach201 24.11.2010 (21:06)
rysiek92 Polskie problemy po 1989r. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: rysiek92 20.12.2010 (18:30)
lola017 Po co Niemcy i Austryjacy podbili Królestwo Polskie ? Jakie były ich cele ? Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: lola017 4.1.2012 (17:45)
~justyna Jakie były polskie powstania narodowe w 19 wieku i czemu zakończyły się Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~justyna 24.10.2012 (14:45)

Podobne materiały

Przydatność 80% DWIE OKUPACJE

DWIE OKUPACJE: 28 września 1939r podpisano niemiecko-radziecki traktat o granicach i przyjaźni zmieniający granice miedzy Niemcami i ZSRR uzgodniona w pakcie Ribbentrop-Molotow. Obecni przbiegac miała ona wzdłuż Pisy, Narwi, Bugu i Sanu. -Znaczną cześć ziem zagarniętych przez Niemcy włączono do Rzeszy. Dotyczyło to wojewodztw:poznanskiego, pomorskiego, śląskiego, łódzkiego,...

Przydatność 65% Gleby Polski

Gleba – powierzchniowa warstwa litosfery, stanowiąca podłoże dla życia roślin i pod ich wpływem przy udziale pozostałych elementów środowiska przyrodniczego ulęgająca zmianom.

Polska leży w strefie gleb:
- brunatnych i bielicowych – około 82 %.
- czarnoziemy – około 1% - powstałe na lessach – Nizina Wielkopolska, Wyżyna Sandomierska, okolice Krakowa
...

Przydatność 60% Chrzest Polski.

Dokładny rok urodzenia Mieszka I i data rozpoczęcia jego panowania s nieznane. Przypuszcza się jedynie, że objł on rzdy ksiżęce jeszcze przed 963r. Odziedzi-czywszy po swych poprzednikach niewie-lkie państewko miedzy Odra i Wisł, uczynił je w cigu swoich rzdów silnym i rozległym księstwem, które w niedługim czasie zyskało duże znaczenie polityczne w rodkowej Europie. Celem jego...

Przydatność 85% Konstytucje Polski

KONSTYTUCJE POLSKI

KONSTYTUCJA 3 MAJA,
Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona 1791 na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii; zmniejszyła rolę senatu, zniosła liberum veto, wolną elekcję, zakazała tworzenia konfederacji, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła odpowiedzialność rządu przed sejmem;...

Przydatność 55% TRANSPORT POLSKI

TRANSPORT POLSKI Transport ze względu na rodzaj środowiska, w którym funkcjonuje, dzieli się na lądowy, wodny i powietrzny. Natomiast w skład transportu lądowego wchodzi m.in. transport kolejowy i drogowy, a także transport przewodowy np. linie przesyłające energię elektryczną, gazociągi, naftociągi, wodociągi. W transporcie wodnym wyróżnia się transport morski i...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji