Treść zadania

mania1408-k1

trójkąt ABC ma obwód równy 33cm, a jego pole wynosi 18 cm2.Oblicz obwód trójkąta A1B1C1 podobnego do trójkąta ABC wiedząc, że pole trójkąta A1B1C1 jest równe 2 cm2.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  trojkat ABC:
  P=|AB|*h/2=18cm2
  Ob=|AB|+|BC|+|CA|=33cm,
  gdzie: h - wysokosc opuszczona na bok |AB|

  trojkat A1B1C1:
  P1=|A1B1|*h1/2=2cm2
  Ob1=|A1B1|+|B1C1|+|C1A1|=?
  |A1B1|*k=|AB|, |B1C1|*k=|BC|, |C1A1|*k=|CA|, h1*k=h
  gdzie: h1 - wysokosc opuszczona na bok |A1B1|
  k - stosunek podobienstwa

  rozwiazanie:
  P1=|A1B1|*h1/2=|AB|*k*h*k/2=(|AB|*h/2)*k*k=P*k*k=33*k*k=2
  k*k=2/18=1/9
  k=1/3
  Ob1=|A1B1|+|B1C1|+|C1A1|=|AB|*k+|BC|*k+|CA|*k=(|AB|+|BC|+|CA|)*k=Ob*k=33*1/3=11 [cm]

Rozwiązania

Podobne zadania

hmm Badanie trójmianu kwadratowego - zadanie optymalizacyjne. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: hmm 29.3.2010 (18:21)
moniaa91 Matematyka- Walec Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: moniaa91 29.3.2010 (21:21)
lestat919 zadanie - promień okręgu Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: lestat919 6.4.2010 (18:17)
bombecka88 Zadanie matematyka pomocy Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: bombecka88 14.4.2010 (11:45)
mania1408-k1 Zadanie matematyka pomocy-pola trójkątów podobnych. Przedmiot: Matematyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: mania1408-k1 14.4.2010 (12:58)

Podobne materiały

Przydatność 80% Matematyka - wykłady

Wykłady w załącznikach

Przydatność 70% Matematyka finansowa

Matematyka finansowa wzory

Przydatność 50% Geometria - matematyka

Praca znajduje się w załączniku.

Przydatność 90% Słówka - Matematyka (Maths vocabulary)

MATHEMATICS BASIC WORDS algebra - algebra arytmetyka - arithmetic geometria - geometry trygonometria - trygonometry linia - line linia prosta - straight line linia prostopadła - perpendicular line linie równoległe - parallel lines odcinek - sector, segment punkt - point czworokąt - quadrangle elipsa - ellipse kwadrat - square okrąg - circle ośmiokąt -...

Przydatność 65% Matematyka Finansowa z Figurskim

W załacznku daje wykłady zadania ktore sie przydadza do egaaminu u figurskiego

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji