Treść zadania

~julcia

jak nazywa sie autor polskigo hymnu narodowego?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Powstanie hymnu narodowego

W 1797 roku gen. Jan Henryk Dąbrowski założył Legiony Polskie we Włoszech, co umożliwił mu wzrastający Cesarz Francuzów- Napoleon Bonaparte. Tego roku, latem, we włoskim mieście Reggio powstały słowa do mazura, pieśni, która w chwilach zwątpienia, walki i niewoli miała podtrzymywać żołnierzy na duchu. Nikt wtedy nie przypuszczał, iż w 1926 roku mazur ten stanie się...

Przydatność 65% Determinaty dochodu narodowego

Produkcja potencjalna, to produkcja, którą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji (zasoby pracy, kapitału, ziemi). Rozmiary tej produkcji zależą od wielkości czynników produkcji oraz efektywności ich wykorzystania. Wzrost zasobów jest stosunkowo powolny, dlatego też rozważania nad wzrostem produkcji prowadzi się zazwyczaj w...

Przydatność 60% Strategia bezpieczeństwa narodowego

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polityka bezpieczeństwa narodowego Polski cechuje się niezmiennością celów i zasad. Zapewniła wyjątkowy w naszej historii poziom bezpieczeństwa, oparty m. in. na gwarancjach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyrazem ciągłości dążeń państwa w tym względzie były strategie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej...

Przydatność 60% Strategie bezpieczeństwa narodowego RP

STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Po początkowych wątpliwościach, związanych z wyborem właściwej dla Polski drogi, polski strateg obrał kierunek euroatlantycki (ostatecznie z końcem 1992 roku), pozostawiając za sobą inne pomysły – z dzisiejszej perspektywy brzmiące niczym polityczny science-fiction – czy to neutralności kraju czy też strategicznego sojuszu z......

Przydatność 50% Monografia Karkonoskiego Parku Narodowego

KARKONOSKI PARK NARODOWY - PODSTAWOWE DANE Rok założenia | 1959 Powierzchnia parku | 5 576 ha (w tym 1718 ha pod ochroną ścisłą) Powierzchnia strefy ochronnej | 11265 ha Położenie | Sudety Zachodnie - obejmuje szczytowe partie | Karkonoszy z...

0 odpowiada - 0 ogląda - 4 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji