Treść zadania

~gim2kl

rozwiaz podany uklad rownan metoda podstawiania:
x+y=5
2x+3y=7

rozwiaz podany uklad metoda przeciwnych wspolczynnikow
x-2y=5
x+y=26

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • lerares

  Pierwszy układ równań : x + y = 5
  { 2x+ 3 y = 7

  z pierwszego równania wyznaczasz jedną niewiadomą np. x

  x = 5 - y
  { 2x + 3y = 7
  następnie podstawiasz do drugiego równania ,w miejsce x wstawiasz 5 - y
  x = 5 - y
  { 2 ( 5 - y ) + 3 y = 7

  x = 5 - y
  { 10 - 2 y + 3 y = 7

  x = 5 - y
  { y = 7 - 10

  x = 5 - y
  { y = - 3

  teraz do pierwszego równania podstawiasz za y liczbę -3
  x = 5 - ( - 3 )
  { y = - 3
  x = 8
  { y = -3

  Drugi układ metoda przeciwnych współczynników :

  x - 2 y = 5 / * ( - 1 ) to równanie mnożysz obustronnie przez - 1 , by zmienić znak przy x
  { x + y = 26

  - x + 2 y = - 5
  { x + y = 26
  ......................................... dodajesz jedno równanie do drugiego , x się redukuje
  3 y = 21/ : 3
  y = 7

  wybierasz jedno z równań początkowych i wstawiasz za y liczbę 7
  x + y = 26
  x + 7 = 26
  x = 26 - 7
  x = 19

  odp. x = 19
  { y = 7

 • banpioszy

  rozwiaz podany uklad rownan metoda podstawiania:
  x + y = 5
  2x + 3y = 7
  .....................................
  z pierwszego równania wyznaczam ... x
  x = 5 - y
  podstawiam do drugiego równania w miejsce x wartość ... ( 5 - y)
  2 ( 5 - y ) + 3 y = 7
  10 - 2 y + 3 y = 7
  y = 7 - 10
  y = ( - 3)
  .............................
  do pierwszego równania podstawiam za y liczbę....( -3)
  x = 5 - ( - 3 )
  x = 5 + 3
  x = 8
  .............
  Odp. :
  x = 8
  y = (- 3)
  ===================================
  rozwiaz podany uklad metoda przeciwnych wspolczynnikow
  x - 2y = 5
  x + y = 26 || *2
  ..........
  x - 2y = 5
  2x + 2y = 52
  .......... dodaj stronami
  3x = 57 || : 3
  x = 19
  .................
  wróć do układu wyjściowego :
  x - 2y = 5 ||*(-1)
  x + y = 26
  ...........
  - x + 2y = (- 5)
  x + y = 26
  ........ dodaj stronami
  3y = 21 || : 3
  y = 7
  ..................
  Odp. :
  x = 19
  y = 7

 • malwi483

  Metoda podstawiania

  x+y=5
  2x+3y=7

  x=5-y
  2(5-y)+3y=7

  x=5-y
  10-2y+3y=7

  x=5-y
  y=7-10

  x=5-y
  y=-3

  x=5-(-3)
  y=-3

  x=8
  y=-3

  metoda przeciwnych wspolczynnikow
  x-2y=5 /*(-1)
  x+y=26

  -x+2y=-5
  x+y=26
  -------------
  3y=21 /:3
  y=7

  x+y=26
  x+7=26
  x=26-7
  x=19

  x=19
  y=7

  Prosze ;)

Podobne zadania

sylwaczek Rozwiaz zadania Przedmiot: Matematyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: sylwaczek 6.4.2010 (17:37)
Dudzik67 Rozwiazywanie ukladów metoda mieszana Przedmiot: Matematyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Dudzik67 19.4.2010 (16:28)
cukiereczek zadanie1:rozwiąż graficznie podany układ równań 1)x-y=2 Przedmiot: Matematyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: cukiereczek 5.5.2010 (16:09)
zula0102 wiedzac ze x [przekreslone rowna] się 1 rozwiaz rownanie,prosze o pomoc: 2 Przedmiot: Matematyka / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: zula0102 17.5.2010 (17:06)
zula0102 podaj interpretacje geometryczna ukladu rownan: klamra x+y=3 Przedmiot: Matematyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: zula0102 17.5.2010 (17:37)

Podobne materiały

Przydatność 60% Uklad Hormonalny

Odpowiedzialny za podstawowe procesy życiowe organizmu. Może hamować lub wzmagać czynność komórek.Wpływa na funkcje organizmu poprzez przekaźniki chemiczne,czyli hormony.W zależności od miejsca powstania i budowy hormony dzieli się na 2 grupy: 1)peptydowe; 2)steroidowe powstałe z cholesterolu. Hormony peptydowe działają na komórkę za pomocą receptorów umieszczonych w...

Przydatność 50% Uklad pokarmowy

UKŁAD POKARMOWY (trawienny) składa się z przewodu pokarmowego oraz gruczołów. Cechuje go zdolności do wytwarzania enzymów trawiennych ? rozkładających wiązania chemiczne w substancjach pokarmowych. Służy do pobierania pokarmu, jego trawienia, wchłaniania składników odżywczych i usuwania niestrawionych resztek. UKŁAD ODDECHOWY składa się z dróg oddechowych i płuc,...

Przydatność 60% Podanie

Alek Koza Kołobrzeg, 7 maja 2004 ul. Fiaskusa 3 78-100 Kołobrzeg Rektor wydziału matematycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na stanowisko asystenta wykładowcy przedmiotu matematyka stosowana. Prośbę swą motywuję tym, że praca ta stanowiłaby dużą pomoc przy pisaniu pracy doktoranckiej....

Przydatność 70% Podanie

Dane osobowe 1 marca 2007 Płock Do Dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku, P. Jana Nowaka PODANIE Zwracam się z prośbą o wypożyczenie kostiumów dla aktorów grających w przedstawieniu „Antygona”. Potrzebne będą stroje dla osób odtwarzających role Hajmona, Antygony i Kreona. Moją prośbę chciałabym...

Przydatność 70% Podanie

Jan Nowak Bydgoszcz,06.03.2008 ul. Baczyńskiego 7 85-822 Bydgoszcz Redaktor Naczelny Gazetki Szkolnej ?Cosik? przy...

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji