Treść zadania

gosia1977

Proszę o podanie nazw czcionek użytych w tekście z załącznika i informacji gdzie te czcionki można znalesc.
Tylko sensowne odpowiedzi.

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

  • No powiem szczerze, że sam jestem ciekawy gdzie można znaleźć taką czcionkę, bo mi się spodobała :)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 2

    Czcionka bezszeryfowa, o stałej szerokości.
    W Windows najbardziej mi pasuje "Consolas", pod Linuxem jest czcionka o nazwie "Terminal", która dość "szczupło" wygląda.
    Napis na samym dole to pewnie pogrubiona czcionka.

    • Nie jest to żadna z nich, zobacz na cyfrę 3 oryginalna i w wymienionych przez Ciebie czcionkach.

Rozwiązania

Podobne zadania

~paulinka fija zagrożenia wynikające z korzystania z internetu i informacji Przedmiot: Informatyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: ~paulinka fija 11.9.2011 (22:07)
becia_benek przedstaw sposoby zabezpieczania informacji Przedmiot: Informatyka / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: becia_benek 22.11.2011 (13:13)

Podobne materiały

Przydatność 60% Podanie

Alek Koza Kołobrzeg, 7 maja 2004 ul. Fiaskusa 3 78-100 Kołobrzeg Rektor wydziału matematycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na stanowisko asystenta wykładowcy przedmiotu matematyka stosowana. Prośbę swą motywuję tym, że praca ta stanowiłaby dużą pomoc przy pisaniu pracy doktoranckiej....

Przydatność 70% Podanie

Dane osobowe 1 marca 2007 Płock Do Dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku, P. Jana Nowaka PODANIE Zwracam się z prośbą o wypożyczenie kostiumów dla aktorów grających w przedstawieniu „Antygona”. Potrzebne będą stroje dla osób odtwarzających role Hajmona, Antygony i Kreona. Moją prośbę chciałabym...

Przydatność 70% Podanie

Jan Nowak Bydgoszcz,06.03.2008 ul. Baczyńskiego 7 85-822 Bydgoszcz Redaktor Naczelny Gazetki Szkolnej ?Cosik? przy...

Przydatność 70% Podanie

Miejsce, data Imię, Nazwisko Miejscowość, nr domu Kod pocztowy (Do kogo się kieruje to podanie np. Dyrektor Teatru im. ?Wandy...

Przydatność 65% Podanie

Miejsćowość i data Jego Ekscelencja ks.bp. (Imie i Nazwisko) Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Prosbę swą motywuje tym, że stanę się dojrzałym świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Miom patronem jest ....... (kilka słów o nim) Za swiadka wybrałem sobie........

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji