Treść zadania

dorota7609

podaj jeden dowód na istnienie ruchów wielkich płyt litosfery

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

  • bozkoz

    Prądy konwekcyjne, gdy powstają docierają do warstw litosfery kontynentalnej i powodują jej podgrzewanie a tym samym częściowe topnienie skał.

Podobne materiały

Przydatność 100% Zanieczyszczenie litosfery

Litosfera, najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę ziemską oraz warstwę perydotytową Grubość litosfery waha się od 60 km na obszarach zajętych przez oceany (litosfera oceaniczna) do 100-120 km na obszarach zajętych przez bloki kontynentalne (litosfera kontynentalna). Zbudowana jest z różnorodnych skał występujących w stałym stanie skupienia, z...

Przydatność 85% Zanieczyszczenie litosfery

1. Co to jest litosfera? Litosfera - najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę ziemską oraz warstwę perydotytową. Grubość litosfery waha się od 60 km na obszarach zajętych przez oceany (litosfera oceaniczna) do 100-120 km na obszarach zajętych przez bloki kontynentalne (litosfera kontynentalna). Jej cienką powierzchniową warstwą jest gleba....

Przydatność 75% Zanieczyszczenia litosfery

0.Wsprowadzenie 1.Co wchodzi w skład zanieczyszczeń litosfery 2.Skąd pochodzą te substancje, przyczyny 3.Co powoduje, skutki 4.Jak przeciwdziałać 0.Wprowadzenie Litosferą nazywamy zewnętrzną część kuli ziemskiej, zbudowaną ze skał. Jej cienką podpowierzchniową warstwę nazywamy glebą. Każda gleba zawiera 14 pierwiastków glebotwórczych są to: K, Na, Ca, Mg, Al., Fe,...

Przydatność 55% Zaproponuj co najmniej 5 Polaków (żyjących w XX wieku) do Panteonu naszych wielkich. Podaj kryteria doboru i uzasadnienie.

Lista Panteonu Naszych Wielkich powinna zawierać znane na całym świecie osobistości, cenione za to, że jako Polacy przyczynili się do rozwoju naszego kraju, większego respektowania go wśród innych, a także dających możliwość lepszego poznania naszego narodu przez ludzi, którzy do tej pory się nim nie interesowali. Każdy z Panteonu powinien wnosić cos nowego w kulturę,...

Przydatność 60% Istnienie człowieka

Po co żyjemy, te pytanie na pewno każdy sam sobie zadaje, i prawie każdy ma na nie swoje wytłumaczenie, moim zdaniem, każdy człowiek ma swoje przeznaczenie do którego dąży przez całe swoje życie. Tylko my sami możemy dowiedzieć się jaki mamy cel, dopiero go osiągając. Rozmyślając nad istnieniem człowieka możemy stwierdzić wiele tez, powstaliśmy od małpy, stworzył nas...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji