Treść zadania

agnieszka25

OMOW SYMBOLE W "LUDZIACH BEZDOMNYCH

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  Wenus z Milo - symbol piękna , miłość , szczęscia . W powieści odzwierciedla piękno świata ludzi bogatych,( np. Niewadzka i jej wnuczki , Krzywosąd czy lekarze ) świata, do którego chciał należeć Tomasz Judym.

  Rybak - symbolizuje cierienie , nędzę , krzywdę .Symbolizuje świat ludzi biednych, klasy, z której wywodzi się główny bohater.

  Kwiat tuberozy -symbol bezużytecznego piękna. symbolizuje Karbowskiego i Natalię .

  Krzyk pawia – symbol nieszczęścia i śmierci, a także przemiany. W utworze Żeromskiego symbolizuje nie tylko śmierć pani Daszkowskiej, ale również przemianę wewnętrzną Tomasza Judyma, który w zetknięciu ze światem górników, dojrzewa do podjęcia ostatecznej decyzji i poświęcenia własnego szczęścia w imię walki z niesprawiedliwością społeczną.

  Rozdarta sosna - jest ona podzielona na dwie częsci symbol wewnętrznego rozdarcia głównego bohatera.. Jedna z tych częsci jest martwa i ta częsc symbolizuje miłość do Joanny . Natomiast druga jeszcze zyje i symbolizuje ona prace zawodową .

Rozwiązania

 • babcia54

  Symbol rozdartych sosen; rozdarta sosna którą opisał na końcu powieści Żeromski jest odzwierciedleniem rozdartej < duszy Judyma. Obrazuje sytuację psychiczną bohatera podejmującego decyzję.
  Sosna jest przepołowiona i z jednej strony obumarła, częścią korzeni trzyma się skarpy.
  Część duszy Judyma (miłość, rodzina ) obumarła, to co jeszcze funkcjonuje dotyczy jego poświęcenia dla ideii.

Podobne materiały

Przydatność 65% Bezdomność w "Ludziach Bezdomnych"

Temat: Różne oblicza bezdomności na podstawie fragmentu i całości utworu. Jedną z najbardziej znanych książek Stefana Żeromskiego są "Ludzie bezdomni". Tytuł może mieć wielorakie znaczenie. Nie posiadać domu nie znaczy wyłącznie "nie mieć gdzie mieszkać". Słowo dom można odczytać na wiele sposobów; dom jako ostoja, dom jako rodzina, dom jako prywatna...

Przydatność 65% Pejzaż nędzy w "Ludziach bezdomnych".

Dzieci nędzarzy są mizerne, opalone z krzywymi nogami. Mają na ciele ślady ospy, są wyschnięte, sine a miejscami nawet zielone. Cierpiały na malarię, której towarzyszyły bóle głowy, gorączka. chodziły wątłe w podartych i brudnych ubraniach. Miejscem zabaw dzieci był skrawek asfaltu, z wyrastającym z niego drzewkiem w sąsiedztwie z kratą ścieku. Było to miejsce słoneczne...

Przydatność 60% Rola pamiętnika Joanny Podborskiej w "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego.

Joanna Podborska- bohaterka "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego, przedstawiona została na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony poznajemy ją oczami Judyma: "Doktor ujrzał tylko jej białe czoło otoczone ciemnymi włosami", "Widział w niej dotąd siostrę-człowieka, rozum i serce, istotę ze swej dziedziny, z tego kręgu, gdzie o jedno nic, wysokie a...

Przydatność 60% Motyw cierpienia w "Ludziach bezdomnych" i "Dżumie".

Cierpienie od zawsze było jednym z głównych tematów literatury. Twórcy często przedstawiali człowieka i sposób jego reagowania wobec cierpienia innych. Właśnie takich bohaterów którzy zostają poddani tej próbie widzimy na przykładzie modernistycznej powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni” a także dziele francuskiego egzystencjalisty Alberta Camusa „Dżuma” ....

Przydatność 80% Wpływ impresjonizmu na poetykę powieści i konstrukcję psychiczną głównego bohatera w "Ludziach bezdomnych".

Na podstawie zamieszczonych fragmentów "Ludzi Bezdomnych" S. Śeromskiego wykaż wpływ impresjonizmu na poetykę powieści i konstrukcję psychiczną głównego bohatera. Impresjonizm to kierunek występujący na przełomie XIX i XX wieku w sztukach plastycznych, muzyce i literaturze. Znaczenie i zakres tego terminu są określane różnie nieraz rozbieżnie; przyjmuje się, że...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji