Treść zadania

~micha

polska za Bolesława Chrobrego

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • userphoto

    Rezultaty panowania Bolesława Chrobrego:

    Podczas wojen bilans ich był niekorzystny dla Polski. Odpadło wtedy Pomorze zachodnie, utracono prawdopodobnie Morawy i Słowację. Narastały również napięcia społeczne , albowiem koszta wojen ponosili kmiecie, którzy byli zmuszani do danin i posług, również i drużyna nie odnosiła poważniejszych korzyści. Dlatego też powszechnie przypuszcza się , że wyprawa na Ruś w 1018 r. miała przede wszystkim charakter łupieżny niż polityczny (chodziło o rekompensatę dla drużyny ).

Podobne zadania

madziorasek7 1)polska Kazimierza Wielkiego - Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:25)
madziorasek7 Polska kazimierza Wielkiego -Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:27)
markra10 powojenna polska Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: markra10 25.4.2010 (11:42)
gosieniek Polska po zjednoczeniu przez Władysława Łokietka Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gosieniek 27.4.2010 (20:32)
monisia13922 Napisz Referat na temat : "Czy dobrze , że Polska przeprowadziła reformy Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: monisia13922 28.4.2010 (21:29)

Podobne materiały

Przydatność 60% Polska Bolesława Chrobrego

1. Misja Biskupa Wojciecha do Prus. 2. Zjazd gnieźnieński w 1000r. - pielgrzymka cesarza Niemiec Ottona III do Polski, koronacja św. Wojciecha przez papieża Sylwestra II w 999r. - utworzenie metropolii gnieźnieńskiej i dodatkowo biskupstw w Krakowie, Wrocławiu, Kołobrzegu. 3. Zwrot w polityce Polsko-Niemieckiej po śmierci Ottona III A) 1 faza wojny a) najazd cesarza Henryka II w...

Przydatność 60% Polska Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Na początku lat sześćdziesiątych X wieku Mieszko (urodzony ok. 922 roku, data śmierci nieznana) prowadził wojnę z pogańskimi plemionami pomorskimi. Szukając sojusznika sprzymierzył się z chrześcijańskim księciem Czech. Przypieczętowaniem tego przymierza stał się ślub z córką władcy czeskiego, Dobrawą, w roku 966. Rok później Mieszko przyjął chrzest w obrządku...

Przydatność 55% Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego.

"Dwudziestego piątego maja roku Pańskiego 992-według niemieckiej kroniki-w dziesiątym roku panowania Ottona III... książę Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką zmożony, przeniósł się <BR> <BR>z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny, pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt." Niewiele dzisiaj można powiedzieć o tym...

Przydatność 60% Mój osąd Bolesława Chrobrego

„Mój osąd Bolesława Chrobrego.” Bolesław Chrobry urodził się w 966 lub 977 roku, zaś zmarł 1025. Był dzieckiem Mieszka I i Dobrawy. Jego ojciec w swoim testamencie podzielił ziemie Polskie tak, że Bolesław otrzymał we władanie: gród Poznań, ziemię Śląską, a także Kraków i ziemię krakowską, a pozostałą część państw oddal w ręce swojej żony Ody i dzieci....

Przydatność 85% Charakterystyka Bolesława Chrobrego

Bolesław Chrobry był I królem Polski. Urodził się w 967r., a koronowany został w 1025r. Od tego czasu mądrze rządził swoim krajem, wzbudzając podziw i uwielbienie poddanych. Znany jest przede wszystkim z dobrego serca, odwagi i sprawiedliwości. Król był silnym, dobrze zbudowanym mężczyzną. Posiadał gęstą brodę oraz wąsy, a jego włosy układały się w loki. Ramiona...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji