Treść zadania

Konto usunięte

Wstaw brakujące zaimki dzierżawcze przymiotne, tj. ''mine'', ''yours'' lub ''my'', ''your'' itd:

(zaimek dzierżawczy przymiotny występuje zawsze przed rzeczownikiem; zaimek dzierżawczy występuje samodzielnie, bez rzeczownika).

1) Please, give me ... soap, I don't know where ... is (dosł. gdzie moje jest).
2) Whose coat is it, ... or ...?
3) He says that ... apples fermented.
4) All ... friends are learning commercial correspondence.
5) I put ... dress into the cupboard.
6) Where did you see ... books?
7) ... books are here, ... are in the hall (wasze są w holu).
8) Ian is studying in London; he's improving ... English.
9) How do you like ... new watch?
10) There are two straws in ... glass, and one in ... .
11) Our neighbours always leave the windows open and I can listen to ... radio from ... study.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  1) Please, give me your soap, I don't know where mine is (dosł. gdzie moje jest).
  2) Whose coat is it, minne or yours ?
  3) He says that my/your apples fermented.
  4) All my friends are learning commercial correspondence.
  5) I put my dress into the cupboard.
  6) Where did you see my books?
  7) My books are here, yours are in the hall (wasze są w holu).
  8) Ian is studying in London; he's improving his English.
  9) How do you like your/my new watch?
  10) There are two straws in your glass, and one in mine .
  11) Our neighbours always leave the windows open and I can listen to their radio from my study.

Rozwiązania

Podobne zadania

Nieznany wstaw podane w nawiasach czasowniki w odpowiednim czasie.(Past Simple & Present Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 21.4.2010 (20:09)
Kitka18 Wstaw czasowniki w czasach Present Simple lub Present Continuous. Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kitka18 22.4.2010 (14:25)
Kitka18 Wstaw czasowniki w nawiasach w czasach Pasr Simple lub Present Perfect. Przedmiot: Język angielski / Liceum 2 rozwiązania autor: Kitka18 22.4.2010 (14:34)
ania5510 Wstaw wyrażenia do zdań Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ania5510 18.5.2010 (16:56)
karaaug WSTAW ODPOWIEDNI CZAS-PILNE NA TERAZ PLEASE! Przedmiot: Język angielski / Liceum 1 rozwiązanie autor: karaaug 21.5.2010 (09:43)

Podobne materiały

Przydatność 80% Zaimki

Zaimek zastępuje „dużą” część mowy. Funkcja: unikanie powtórzeń tych samych wyrazów. ZAIMEK RZECZOWNY - zastępuje rzeczownik - odmienia się jak rzeczownik - pełni takie same funkcje składniowe jak rzeczownik Przykład: kto?, co?, nikt, nic, ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one ZAIMEK PRZYMIOTNY - zastępuje przymiotnik - odmienia się jak przymiotnik -...

Przydatność 50% Wieliczka Salt MIne

In Poland are many unusual places,which are worth visiting for example the Salt Mine in southern Poland,near Cracov. This place has got rich history. The legend say, that 700 years ago a princes called the Blessed Kinga threw her ring into a salt mine at Marmaros in Hungary. And during her travel from Marmaros to Cracov something amazing happened . In Wieliczka salt was discovered and Kinga's...

Przydatność 65% Zaimki (Pronomen)

Całośc w formie tabeli jest w załączniku.

Przydatność 70% Zaimki dopełnienia bliższego - COD

zaimki dopełnienia bliższego (COD) le singulier liczba pojedyncza le pluriel liczba mnoga me (m') mnie nous nas te (t') ciebie, cię vous was, panią, pana, państwo le (l') go, jego les ich, je la (l') ją Zaimki...

Przydatność 65% Zaimki i przysłówki pytające

Zaimki i przysłówki pytającee to słowa, za pomocą ktorych można zapytać o najróżniejsze informacje. Za pomocą pytania: 1.wann- kiedy? (pytamy o czas); 2.wer-kto?, wessen-czyj?, wem-komu?, wen-kogo? (pytamy o osobę); 3.wo-gdzie?, woher-skąd?, wohin-dokąd? (pytamy o miejsce); 4.wie-jaki?, jaka?, jakie?, jak?; welcher-konkretnie który?, was fur ein-ogólnie jaki? (pytamy o...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji