Treść zadania

patriszja000

Kim jest faust?jakie jest jego wykształcenie?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • userphoto

    wykształcenie:
    "Choć filozofię studiowałem, medyczny kunszt, arkana prawa i teologię też" Faust zdobył gruntowne wykształcenie. Ukończył cztery kierunki: filozofię, prawo, teologię i medycynę. Posiada tytuły naukowe.
    zawód:
    "Zwą mnie magistrem, ba , doktorem (...) od lat dziesięciu za nos wodzę po krętej poszukiwań drodze swych uczniów głupkowatą sforę..."Faust jest naukowcem, posiada tytuł doktora. Jest ironicznym nauczycielem ( sokratejska ironia).

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji