Treść zadania

Magda17

Opisz przemiany ekonomiczno-społeczne i kulturalne w Rzymie w okresie podbojów. praca maturalna. ! help. ! na jutroo .

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

  • proszęę . pomoże mi ktoś . ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • norbert12

    Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do politycznego upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku[1].

    Dokładne ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone. Tradycyjnie za początek starożytności uznaje się powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym[2] (czyli schyłek IV tysiąclecia p.n.e., kiedy to Sumerowie zaczęli stosować pismo klinowe[3]), dla wcześniejszych dziejów rezerwując termin prehistoria. Data końcowa okresu zwykle wiązana jest z upadkiem bądź poważnymi przemianami cesarstwa rzymskiego - najczęściej wymienia się rok 476, czyli koniec panowania ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa. Wskazuje się także m.in. rok 395, czyli podział cesarstwa na dwie części po śmierci Teodozjusza I, początki arabskich podbojów w VII wieku i szereg innych dat.[4][5][6]

    Okres historyczny następujący po starożytności to średniowiecze.

    • niestety nie chodzi o to...

Podobne zadania

cupcake przemiany społeczne i gospodarcze Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cupcake 11.5.2010 (19:44)
cupcake przemiany społeczne i gospodarcze. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cupcake 11.5.2010 (20:09)
ArmaniX11 Udowodnij że żyjemy w przełomowym okresie Historii Polski. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ArmaniX11 26.5.2010 (19:28)
docia1313 Opisz 5 wybranych wynalazków starożytnych państw , napisz w jaki sposób Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: docia1313 21.9.2010 (14:46)
tasker OPISZ WARUNKI NATURALNE: Mezopotamia: Egipt: Indie: Chiny: :D fastem Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: tasker 27.9.2010 (20:11)

Podobne materiały

Przydatność 60% Przemiany ustrojowe i społeczne w starożytnym Rzymie.

Rzym – Wieczne Miasto – leży w centralnej części Półwyspu Apenińskiego na terenie Lacjum. Miasto- zlokalizowane na lewym brzegu Tybru, od zarania swych dziejów pełniło funkcję handlową i strategiczną. Rzym zajmuje siedem wzgórz, które były stopniowo włączane do jego obszaru: Palatyn, Awentyn, Caelius, Eskwilin, Kapitol,...

Przydatność 50% Przemiany ustrojów-społeczne w starożytnym Rzymie

Rzym – Wieczne Miasto – leży w centralnej części Półwyspu Apenińskiego na terenie Lacjum. Miasto- zlokalizowane na lewym brzegu Tybru, od zarania swych dziejów pełniło funkcję handlową i strategiczną. Rzym zajmuje siedem wzgórz, które były stopniowo włączane do jego obszaru: Palatyn, Awentyn, Caelius, Eskwilin, Kapitol,...

Przydatność 65% Rozbicie dzielnicowe: przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne

Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synów. Jan Długosz napisał w „Kronice”: „Pierworodnemu Władysławowi (...) zapisuję ziemię krakowską, sieradzką, łęczycką, Śląsk i Pomorze. Poleca by w jego ręku z tytułu primogenitury została władza zwierzchnia, tron...

Przydatność 55% Konspekt pracy na temat „Jesień średniowiecza w Polsce. Przemiany polityczne, gospodarcze i kulturalne.”

W 1333 koronę Królestwa Polskiego przejął syn Władysława I Łokietka, ostatni z dynastii piastowskiej ? Kazimierz III Wielki. Po jego śmierci władza przeszła w ręce Ludwika Węgierskiego z dynastii Andegawenów, chociaż faktyczną władzę sprawowała jego matka Elżbieta Łokietkówna oraz książę Władysław Opoloczyk. P śmierci króla toczyły się spory o nowego władcę,...

Przydatność 75% Przemiany społeczne i gospodarcze Polski w okresie dzielnicowym.

Podobnie jak w innych regionach środkowej Europy, ziemie piastowskie przeżywały od początku XIII wieku szybki rozwój gospodarczy i społeczny. Za czasów Krzywoustego właściwie nie istniały jeszcze prawdziwe miasta. Ich role w pewnym stopniu odgrywały osady budowane wokół siedzib władzy książęcej. Podstawą przywileju zwalniającego miasto od zobowiązań feudalnych były tzw....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji