Treść zadania

nokusia

migracje ich przyczyny i skutki współczesne kierunki migracji polaków i czynniki wpływające na aktywność niektórych państw dla imigrantów

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Przyczyny i rodzaje migracji:
  Migracje to przemieszczanie się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub czasowo. Ze względu na przyczynę wyróżniamy migracje:
  -ekonomiczne (chęć poprawy warunków życia)
  -społeczne ( podjęcie nauki w innym państwie, zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem)
  -religijne (pielgrzymki, ucieczki przed prześladowaniami religijnymi)
  -polityczne (ucieczki przed prześladowaniami politycznymi)

  Skutki migracji:
  a) dla kraju , z którego ludność wyjeżdża:
  -pozytywne:
  * więcej miejsc pracy
  * napływ pieniędzy do rodzin
  -negatywne:
  *zmniejszenie liczby ludności
  *zmiany struktury wieku- najczęściej wyjeżdżają młodzi ludzie
  * strata wykwlifikowanych pracowników

  b)dla kraju, do którego ludność przyjeżdża:
  -pozytywne:
  * wzrost liczby ludności
  *odmłodzenie społeczeństwa
  * napływ wykwalifikowanej i taniej siły roboczej
  -negatywne:
  *mniej miejsc pracy
  *odpływ pieniędzy za granicę
  * wzrost przestępczości (ludność napływowa może mieć trudności z odnalezieniem się w miejscowej kulturze)

Rozwiązania

Podobne zadania

Nieznany Geografia - przyczyny zmian klimatycznych... !!!!! Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 18.4.2010 (11:50)
kajoja91 Migrację. Przyczyny i skutki. Przedmiot: Geografia / Liceum 3 rozwiązania autor: kajoja91 25.4.2010 (19:42)
malinaaa92 Opisz przyczyny.. (nie skutki) Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: malinaaa92 5.5.2010 (13:27)
dorota7609 negatywne skutki wyrębu lasów na ziemi Przedmiot: Geografia / Liceum 2 rozwiązania autor: dorota7609 20.5.2010 (20:56)
mansikka 1.Podaj 2 przyczyny i 2 skutki zmian wielkości wydobycia wegla kamiennego w Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mansikka 24.5.2010 (16:55)

Podobne materiały

Przydatność 60% Przyczyny i skutki współczesnej migracji.

1.Migracja- przemieszczanie się ludności na stałe , związane z przekroczeniem granic administracyjnych lub państwowych. Stąd podział na migracje: wewnętrzne i zewnętrzneEmigracja- to wyjazd z kraju ojczystego do innego państwa w celu osiedlenia się tam na stałe lub na pewien czas. Imigracja- napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się czasowo lub na stałe....

Przydatność 50% Wyjaśnij przyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie

Współczesne migracje ludności na świecie dzielimy na dwie główne kategorie. - migracje zewnętrzne (migracje poza granice kraju) -migracje wewnętrzne (migracje wewnątrz danego państwa) Współcześnie obszarem, który jest największym, jeśli chodzi o migracje zewnętrzne jest Europa. Zadecydował o tym rozwój gospodarczy oraz niski przyrost naturalny, starzenie się ludności...

Przydatność 85% Bezrobocie, bariery osadnictwa, czynniki sprzyjające zaludnieniu, przyczyny migracji, rozwój demograficzny.

1.Przyczyny bezrobocia. POLSKA: - upadek zakładów przemysłowych (GOP) - upadek PGR-ów - wzrost wydajności pracy (2x więcej węgla) - przekształcenie własności państwowej na prywatną (prywatyzacje) - restrukturyzacja gosp. I przejście z gosp. Centralnie-planowanej do „wolnego rynku” - wadliwy system ubezpieczeń pracowników KRAJE WYSOKO ROZWINIĘTE: -...

Przydatność 75% Przyczyny i skutki bezrobocia

I. Definicja bezrobocia Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba...

Przydatność 90% Osteoporoza przyczyny i skutki

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Przyczyny osteoporozy 3. Skutki osteoporozy 4. Profilaktyka 5. Bibliografia WPROWADZENIE Szkielet ssaków ukształtował się w drodze ewolucji do pełnienia kilku istotnych funkcji: lokomocyjnej, ochronnej w stosunku do ważnych narządów oraz utrzymywania minimalnej homeostazy....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji