Treść zadania

~Solarz Monika

Biografia Stefana Batorego jako króla Polski.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    Stefan Batory – urodzony 27 września 1533 r. w Szilágysomlyó książę siedmiogrodzki, król Polski, wielki książę litewski. Jego rodzicami byli wojewoda siedmiogrodzki Stefan Batory oraz Katarzyna Telegdi. Został wcześnie osierocony. W 1562 r. stanął na czele wojsk siedmiogrodzkich i zwyciężył armię cesarską w bitwie pod Hadad. W 1571 r. dzięki poparciu sułtana tureckiego Selima II wybrano go księciem siedmiogrodzkim. W 1576 r. Stefan Batory poślubił Annę Jagiellonkę, potomkini rodu Piastów i został ogłoszony królem Polski. Uzyskał aprobatę Kościoła katolickiego i senatorów. W 1577 r. prowadził konflikt z Gdańskiem, który odmówił uznania Batorego jako króla. Wkrótce wypracowano jednak kompromis, a Gdańsk zapłacił wysoką kontrybucję. W latach 1579-1582 Stefan Batory prowadził wojny z Moskwą o Inflanty, które zakończyły się sukcesem Polski i zawarciem dziesięcioletniego rozejmu w Janowie. Król przygotowywał się na wojnę z Turcją, powołał piechotę wybraniecką i wprowadził rejestr kozacki. Stefan Batory zmarł 12 grudnia 1586 r. w Grodnie.

Rozwiązania

Podobne zadania

DAriuszka 1,wymien postanowienia kongresu wiedenskiego w sprawie Polski?? 2,wyjasnij Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: DAriuszka 29.3.2010 (13:40)
izonek089 Obraz esesmana w literaturze polski. 3 przykłady. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: izonek089 30.3.2010 (20:56)
paula51233 scharakteryzuj epokę średniowieczną jako odrębną w dziejech ludzkości Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: paula51233 6.4.2010 (13:06)
dosia5593 malarstwo Polski w XVw Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: dosia5593 9.5.2010 (12:45)
patilove Potrzebne na już Stosunki polski z Krzyżakami Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: patilove 12.5.2010 (15:51)

Podobne materiały

Przydatność 65% Biografia Stefana Batorego

Stefan Batory, książę, a raczej turecki lennik z węgierskiego Siedmiogrodu, był synem Stefana i Katarzyny Telegdi. Elekcja w grudniu 1575r. była podwójna. Prymas - ogłosił, w imieniu większości senatorów i Litwinów, królem Rzeczypospolitej cesarza Maksymiliana Habsburga. Trzy dni później, 15 grudnia, z inicjatywy Jana Zamoyskiego duża część szlachty, wśród niej...

Przydatność 65% Rządy Stefana Batorego

Stefan Batory objął rządy w Polsce w 1576 roku. Rządził on w Polsce 10 lat. Były to rządy bardzo dobre dla Rzeczpospolitej. Batory przeprowadził wiele refom w państwie, dotyczących sądownictwa, założył Akademie Wileńską oraz stworzył piechotę wybraniecką. Piechota wybraniecka polegała na tym, że z 20 wiosek wybierano 1 chłopa, który miał zostać piechurem, na jego...

Przydatność 50% Polska za czasów Stefana Batorego i Henryka Walezego z poprawkami

Po śmierci ostatniego Jagiellona Zygmunta II Augusta odbyła się pierwsza wolna elekcja między kwietniem, a majem 1573 roku. Kandydatów było wielu: król szwedzki Jan III Waza, car moskiewski Iwan IV Groźny. Myślano nawet, aby na tronie zasiadła siostra Zygmunta II Augusta, Anna Jagiellonka. Jednak najpoważniejszymi kandydatami byli arcyksiążę Ernest z dynastii Habsburgów oraz...

Przydatność 70% Pierwsze wolne elekcje w Polsce i polityka Stefana Batorego

Pierwsze wolne elekcje w Polsce + polityka Stefana Batorego Z chwilą śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku wygasła męska linia rodu Jagiellonów. Ruch egzekucyjny działający za panowania ostatnich Jagiellonów podjął decyzję o dokonaniu wyboru władcy w drodze wolnej elekcji. Odtąd każdy kolejny król miał być wybierany przez szlachtę. Zasady te ustalono na zwołanym w 1573 roku...

Przydatność 70% Biografia Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski: Urodził się 14 października 1864 we wsi Strawczyn (woj. kieleckie) w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Nauki elementarne pobierał w szkole wiejskiej w Psarach, w 1874 wstąpił do gimnazjum w Kielcach. Dwunastoletni pobyt w gimnazjum (nauczycielem języka i literatury polskiej był Antoni Gustaw Bem) nie zakończył się zdaniem egzaminu maturalnego. Pracował jako...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji