Treść zadania

paula07215

Jakich praw dotyczy artykuł Powszechnej deklaracji praw człowieka?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    prawo do pracy
    do wolnosci
    do podejmowania decyzjii

Rozwiązania

Podobne zadania

anahi09 Powiedz co znaczą poniższe zwroty i w jakich sytuacjach można ich użyć. : Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: anahi09 29.3.2010 (19:22)
anahi09 w jakich sytacjach można użyć zwrotów. : Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: anahi09 29.3.2010 (20:39)
mati1602 1.Jakie problemy porusza nowela ,,Antek'' 2.Przy jakich motywach (tematach) Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: mati1602 25.4.2010 (20:01)
Ewelinnta z jakich języków pochodzą wyrazy! Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 3 rozwiązania autor: Ewelinnta 9.9.2010 (18:46)
Nieznany Jakich wydarzeń dotyczy Iliada ? opisz przełom bitwy Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: Konto usunięte 9.9.2010 (19:39)

Podobne materiały

Przydatność 55% Analiza treści deklaracji praw człowieka

Spis treści; 1. Treść Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 2. Zarys historyczny praw człowieka. 3. Analiza treści poszczególnych Artykułów Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Preambule Trzecia...

Przydatność 50% Interpretacja atykułu 26-ego „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 XII 1948 roku.

Artykuł 26 „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” ONZ mówi jasno: „Każdy człowiek ma prawo do oświaty.” Prawo to możliwość, można z niego skorzystać, o ile ma się taką potrzebę, potrzebę zdobywania wiedzy. Edukacja powinna być powszechnie dostępna i bezpłatna. W Polsce i większości krajów europejskich rzeczywiście tak jest. Ale często zapominamy o tak...

Przydatność 100% Interpretacja atykułu 26-ego „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 XII 1948 roku.

Artykuł 26 „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” ONZ mówi jasno: „Każdy człowiek ma prawo do oświaty.” Prawo to możliwość, można z niego skorzystać, o ile ma się taką potrzebę, potrzebę zdobywania wiedzy. Edukacja powinna być powszechnie dostępna i bezpłatna. W Polsce i większości krajów europejskich rzeczywiście tak jest. Ale często zapominamy o tak zwanych...

Przydatność 80% Zredaguj wyrok sondowy dla największego według ciebie krzywdziciela ludzi. Uzasadnij orzeczenie odwołując się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

W imieniu RP skazuję Adolfa Hitlera, oskarżonego o ludobójstwo na karę śmierci,po przez rozstrzelanie. Hitler był największym zbrodniarzem i krzywdzicielem ludzi prostych. Zaniechał on tolerancji wobec żydów i wymordował ich setki tysięcy w wybudowanych przez siebie obozach zagłady. Nie zważał na prawa człowieka: - Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i...

Przydatność 75% Czy prawa i wolności człowieka i obywatela zawarte w konstytcji RP odnoszą się do Powszechnej Deklracji Praw Człowieka. Czy są one łamane w naszym kraju.

Łączone ściśle ze sobą pojęcia prawa i wolności człowieka i obywatela zarówno w aktach prawnych, jak i poza nimi mają różne znaczenia, różna jest ich geneza, a także technika ich konstruowania. Wolności człowieka wynikają z praw naturalnych, z wrodzonych, przynależnych człowiekowi cech, jak np. zdolność mówienia. Stąd państwo nie może ustanowić wolności słowa, może...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji