Treść zadania

Konto usunięte

Analiza i interpretacja sonetów Adama Mickiewicza
''Burza''
''Widok gór ze stepów Kozłowa''
''Droga nad przepascią w Czufut-Kale''

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

justysia2182 Interpretacja zdania. Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: justysia2182 29.3.2010 (20:01)
KaJa_1744 Wciąż o Ikarach głoszą - interpretacja Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: KaJa_1744 31.3.2010 (17:28)
buuuu4444 Interpretacja Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: buuuu4444 6.4.2010 (14:39)
Olcia71193 Analiza wiersza Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Olcia71193 7.4.2010 (19:50)
Affanaza93 Interpretacja ,analiza (Pieśni) Księgi wtóre - Pieśń XII ("Nie masz i Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Affanaza93 11.4.2010 (22:29)

Podobne materiały

Przydatność 85% Analiza i interpretacja sonetu "Burza" Adama Mickiewicza

Cykl utworów zatytułowany "Sonety krymskie" powstał w latach 1825-26. Był on owocem podróży po Krymie, jaką w tym czasie odbył Mickiewicz. Fascynacja przyrodą i kulturą miały wpływ na utworzenie oryginalnego stylu utworów. Jest on połączeniem poetyckiego dziennika podróży i zapisu duchowych doświadczeń wygnanego artysty tęskniącego za ojczyzną. Do napisania...

Przydatność 75% Analiza i interpretacja sonetu "Pielgrzym" Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz w czasie swojego pięcioletniego pobytu w Rosji kilkakrotnie odwiedził Krym. Zafascynowany przyrodą wschodu napisał cykl sonetów które zostały zebrane w jeden tom i wydane jako "Sonety krymskie". Zbór ten zawiera też sporo przemyśleń, rozterek i tęsknot wygnańca, któremu nie dane jest przebywać wraz z najbliższymi we własnym kraju. We wszystkich...

Przydatność 75% Analiza i interpretacja I sonetu odeskiego (Do Laury) Adama Mickiewicza

„Sonety” Adama Mickiewicza rozpoczynają się cytatem z Petrarki: „Kiedy byłem po części innym człowiekiem, niż jestem”. Autor być może tak jak Petrarka w swoich sonetach, chciał podkreślić, że są one „tworem lat młodzieńczych”. Chce także powiedzieć, że nastąpiła w nim inna przemiana: duchowa. Sonety odesskie są obrazem dojrzewania ich autora. Sonet I jest...

Przydatność 80% Analiza i interpretacja "Niepewności" Adama Mickiewicza

"Niepewność" to utwór liryczny, zwany piosenką. Jest on podzielony na 6 strof, po 6 wersów każda. Występują tu rymy parzyste, dzięki czumu mamy do czynienia z rytmicznością, jak i również dzięki sylabiczności utworu (każdy wers ma po 11 sylab). Każda strofa kończy się tymi samymi słowami, czyli refrenem, charakterystycznym dla tego gatunku. Osoba mówiącą w...

Przydatność 65% Analiza i interpretacja wiersza ''Do M...'' Adama Mickiewicza.

Podmiotem lirycznym jest nieszczęśliwy kochanek , który musiał rozstac się z kochaną. Utwór nalezy do liryki zwrotu do adresata .Podmiot liryczny zwraca sie bezpośrednio do ukochanej Mryli opowiadajacej jej o swoich uczuciach. Wiersz jest zbudowany dziesięciu strofczterowersowuch. W utworze występuja rymy krzyżowe: dobie bawił tobie zostawił Ponadto są one...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji