Treść zadania

dominika19930

mordy PRL-u 1944-1990

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  17 grudnia 1970 w Gdyni - Zbyszek Godlewski,
  7 maja 1977 w Krakowie - Stanisław Pyjas,
  19 października 1984 we Włocławku - Jerzy Popiełuszko,
  22 stycznia 1957 w Warszawie - Bohdan Piasecki,
  14 maja 1983 w Warszawie - Grzegorz Przemyk,
  3 czerwca 1982 w Warszawie - Emil Barchański,
  13 października 1982 w Krakowie - Bogdan Włosik,
  7 września 1983 - Tadeusz Frąś,
  16 grudnia 1981 - Zenon Zając,
  7/8 lutego 1984 - Piotr Bartoszcze,
  17 grudnia 1981 w Gdańsku - Antoni Browarczyk,
  2 września 1982 we Wrocławiu - Kazimierz Michalczyk,
  30 czerwca 1983 w Gdańsku - Jan Samsonowicz,
  31 stycznia 1983 - Jacek Jerz,
  18 maja 1982 - Piotr Majchrzak

  tu znajdziesz więcej:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ofiary_represji_komunistycznych_w_Polsce_1939-1989

Rozwiązania

Podobne zadania

AlodiaLily Jaki system ustrojowy panowal we Francji w latach 1882-1890; kto stal na czele Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: AlodiaLily 17.5.2010 (21:37)
jus3 losy polaków w zsrr w latach 17 wrzesnia 1939-1945 Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: jus3 20.5.2010 (09:37)
xmelciax13 Europa. Wojna w latach 1939-1941. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: xmelciax13 1.6.2010 (20:13)
Benio102 Przyczyny rozkładu systemu komunistycznego w latach osiemdziesiątych. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Benio102 1.3.2011 (19:33)
~kasika W jakich latach miał miejsce sobór w Konstancji, jakie decyzje na nim zapadły? Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~kasika 19.5.2011 (17:04)

Podobne materiały

Przydatność 60% Kultura polska w latach 1945- 1990

I. TEATR Odrodzenie życia teatralnego po II wojnie światowej następowało nadzwyczaj szybko. Już na przełomie 1944/45 zaczęły działać teatry we wszystkich większych miastach. W 1949 r. zakończono upaństwowianie polskich scen. Czołowym ośrodkiem teatralnym tuż po wyzwoleniu była Łódź; działał tam Teatr Wojska Polskiego i jego Scena Poetycka, powstały: Teatr Kameralny,...

Przydatność 65% Rozpad Jugosławii w latach 1990-1994

Po śmierci Josipa Broz-Tity najszybciej sytuacja zaostrzyła się w Kosowie. Tu Albańczycy nie tylko de iure, ale także de facto pragnęli realizować konstytucyjny zapis o autonomii i częściowej niezależności tej części Republiki Serbskiej, zamieszkanej przez nich w 90%. Doszło do zderzenia się dwu nacjonalizmów: mocarstwowego serbskiego („Wielka Serbia") z narodowym...

Przydatność 60% Polska w latach 1944-1945.

1. POWATANIE PKWN. 2. LUDOWE WOJSKO POLSKIE. 3. WALKA O WYZWOLENIE ZIEM POLSKICH W 1944 ROKU. 4. USTRÓJ POLSKI LUBELSKIEJ. 5. POLITYKA ROLNA PKWN. 6. ŻYCIE POLITYCZNE POLSKI LUBELSKIEJ. 7. SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA PKWN. 8. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE W OKRESIE PKWN. 9. POWSTANIE RZĄDU TYMCZASOWEGO RP. 10. ZMIERZCH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. 11. POWSTANIE TYMCZASOWEGO RZĄDU...

Przydatność 60% Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r

Poprzez pojęcie prywatyzacji rozumiemy zmianę stosunków własnościowych polegającą na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spółki lub na sprzedaży przedsiębiorstw bądź ich składników majątkowych osobom prywatnym (fizycznym i prawnym); także zwrot odpowiedniej części majątku w wypadku rozwiązania osoby prawnej. Nierozłącznym...

Przydatność 55% Przełomowe wydarzenia w historii Polski w latach 1945-1990

Po zakończeniu II wojny światowej Rzeczpospolita Polska stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, z jednej strony likwidacją zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi i rabunkową gospodarką okupanta z drugiej zaś wprowadzeniem nowego porządku politycznego. Choć po kapitulacji państwa hitlerowskiego działania militarne na terenie Europy ustały Polska nie zaznała wolności, gdyż...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji