Treść zadania

justysia208

list motywacyjny do PKO Bank Polski

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0


  list motywacyjny – sekretarka prezesa (dane są przykładowe wpisz swoje)

  Aleksandra Kukurska-Bek
  ul. Świdnicka 4/28
  76-345 Wrocław
  tel. 0-93 236 23 43
  e-mail alebek@interia.pl
  Do Dyrekcji
  Patent Made Happy S.A.
  ul. Sasanek 1
  we Wrocławiu
  Podczas rozmowy z Panią Iloną Koterską (16.07.2008) dowiedziałam się, że poszukujecie Państwo osoby na stanowisko sekretarki w dziale wdrożeń patentów gospodarczych. Pokrótce zapoznałam się z wymaganiami stawianymi osobie, która miałaby objąć takie stanowisko. W związku z tym postanowiłam przedłożyć Państwu niniejszy list motywacyjny.

  Praca taka jest zgodna z moimi zainteresowaniami i posiadanymi kwalifikacjami. Mam spore doświadczenie w pracy biurowej, a przez ostatnie 4 lata pracowałam w firmie Marco Polo Ltd jako asystentka kierownika kontroli jakości nowych wynalazków. Posiadam dobrą znajomość rynku nowatorskich urządzeń - co przydałoby się na pewno w Państwa firmie.

  Posada sekretarki umożliwi mi także pogłębianie swych zainteresowań w zakresie pracy w biurze i poza nim - w terenie. Mam odpowiednie kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń biurowych, komputera i urządzeń peryferyjnych. Nie obce są mi pakiety biurowe a w nich Microsoft Word, Excel, Access, Power Point itp., również Open Office i pomniejsze oprogramowanie biurowo-księgowo-prezentacyjne.

  Dotychczasowa praca nauczyła mnie też być w ciągłym ruchu i szybko reagować na zaistniałe sytuacje, nie będąc przy tym apodyktyczną, a asertywną i taktowną. Te umiejętności są z pewnością niezbędne na takim stanowisku w dzisiejszych czasach.

  Już podczas nauki w studium policealnym zrozumiałam jak ważna jest praca sekretarki, jako newralgicznego punktu w firmie, który to "punkt" nie rzadko odpowiada za harmonię pracy i koordynację całego biura, a co za tym idzie i całej firmy.

  Kilkuletnia praca po szkole ukształtowała mój charakter i powiększyła umiejętności. Dowodem doceniania ze strony byłego pracodawcy jest list polecający, w którym też wymieniono wyróżnienia za mój wkład w rozwój firmy Marco Polo Ltd.
  Pracę pragnę zmienić w związku z przeprowadzką z Krakowa do Wrocławia. Myślę, że i tutaj realizując się wniosę cenny wkład w pracę Państwa firmy. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, z przyjemnością także dowiem się czegoś więcej o tej posadzie. Jeśli Państwa zainteresował mój akces chętnie przybędę na rozmowę.

  Z wyrazami szacunku
  Aleksandra Kukurska-Bek

Rozwiązania

Podobne zadania

olusiek16 List motywacyjny Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: olusiek16 29.3.2010 (14:53)
szkola napisz list do kolegi który wyjechał do jednego z krajów sąsiadujących z polską Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: szkola 29.3.2010 (19:44)
kingula7665 List. Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: kingula7665 2.4.2010 (16:47)
ariel23 polski Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: ariel23 5.4.2010 (15:16)
tynaa Napisz list do kolezanki w którym zachęcasz ją do przeczytania tegorocznej lektó Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: tynaa 6.4.2010 (17:38)

Podobne materiały

Przydatność 65% Polski Bank Genów

BANK GENÓW KOSTRZYCA Bank genów-ośrodek gdzie genotypy są przechowywane poza ich naturalnym środowiskiem.Przechwywany materiał biologiczny, umożliwia wyhodowanie i przywrócenie naturze roślin i zwierząt z zagrożonych taksonów. Z uwagi na postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego konieczne było powołanie instytucji zajmującej się ochroną zagrożonych...

Przydatność 65% Narodowy Bank Polski

Jakie są funkcje Narodowego Banku Polskiego w naszej gospodarce? Narodowy Bank Polski (NBP) powołany w 1945 roku jest w Polsce bankiem centralnym decydującym o wielu dziedzinach gospodarki (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju, która jako jedna z nielicznych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.). Jego podstawowe funkcje to: - funkcja emisyjna, czyli...

Przydatność 50% Narodowy Bank Polski

1. Narodowy Bank Polski. Według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłącznie prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są...

Przydatność 75% List motywacyjny

Wzór listu motywacyjnego w załączeniu

Przydatność 60% List motywacyjny

Dotyczy: Ogłoszenia w sprawie kandydata na stanowisko koordynatora w dziale marketingu, które ukazało się w „Trybunie Śląskiej” w czwartek 20 stycznia 2001 r. Szanowni Państwo, Moje doświadczenie zawodowe w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przez Państwa firmę kandydatowi na stanowisko koordynatora w dziale marketingu, toteż postanowiłam zgłosić swoją kandydaturę...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji