Treść zadania

pawlo34

3. W naczyniach pokazanych na rysunku znajduje się woda z kranu (1 g/cm3), słona woda (1,1 g/cm3), alkohol (0.8 g/cm3) i olej (0,9 g/cm3). Do każdego z naczyń włożono identyczny klocek. W których naczyniach znajdują sie poszczególne ciecze ?
A...
B...
C...
D...

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Klocek najmniej zanurzony - słona woda
  następne coraz bardziej zanurzony klocek:
  woda
  olej
  alkohol - najbardziej zanurzony.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Woda.

Niemal trzy czwarte powierzchni ziemi pokrywa woda, są miejsca w oceanach, gdzie jej głębokość osiąga kilka kilometrów. Zamarznięta woda tworzy pokrywy lodowe na biegunach północnym i południowym, a najwyższe łańcuchy górskie przez cały rok pokryte są śniegami. Ciężkie chmury złożone z pary wodnej przynoszą nam opady, a tam gdzie padają deszcze i płyną rzeki, rozkwita...

Przydatność 50% Woda

Zasiedlenie lądu przez rośliny i zwierzęta łączy się ściśle z gospodarzeniem wodą przez poszczególnych osobników. Skomplikowane systemy oszczędnego gospodarowania wodą wykształcają się bardzo powoli, dlatego pierwsze lądowe rośliny i zwierzęta nie mogą jeszcze żyć w suchych strefach (np. na pustyniach). Ich występowanie ogranicza się więc do brzegowych stref mórz,...

Przydatność 50% Woda

Może na początek kilka słów o tym, czym w ogóle jest woda. Jest ona nieorganicznym związkiem tlenu z wodorem, ma postać bezbarwnej i bezwonnej cieczy. Krzepnie w temperaturze 0o C, a wrze w temp. 100o C. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem wielu substancji. Posiada gęstość 1g/cm3. Jednak liczby te nie ukazują całego znaczenia wody. Jest ona bowiem najważniejszą substancją...

Przydatność 50% Woda

Czym jest dla nas woda? Woda jest tym wszystkim co nas otacza i tym co nas tworzy ... woda obecna jest w każdej chwili naszego życia, więc czemu chcemy ją zniszczyć? Czy nie możemy raz pomóc naturze coś stworzyć od nowa, zamiast jak zwykle zanieczyszczać to co ona stworzyła ... Spróbujmy!!! Różne działania które podejmuje człowiek wpływają na otaczające go środowisko....

Przydatność 50% Woda.

Woda Dwa atomy H, jeden O Woda, najbardziej pierwotna i powszechnie występująca substancja, jest też jedną z najcenniejszych i najważniejszych na Ziemi. Greccy filozofowie w VI wieku p.n.e. zadając pytanie o początek świata próbowali wskazując substancję, z której wszystko powstało. Tales z Miletu wybrał wodę- głosił, że wszechświat to ogromny organizmu utrzymujący...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji