Treść zadania

nikari

PROSZĘ O PODANIE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE CIAŁ STAŁYCH .DZIĘKUJE

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Ciała stałe ze względu na własciwości elektryczne mozemy podzielić na : przewodniki,półprzewodniki i dielektryki.
  Przewodniki to metale Metale mają obok całkowicie wypełnionych wewnętrznych powłok elektronowych - powłokę zawierającą niewielką liczbę elektronów.Te słabiej związane elektrony zewnętrznej powłoki tworzą tzw. gaz elektronowy.Gaz elektronowy powoduje dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz powoduje wiązanie atomów takie,że wiązania nie ulegają zerwaniu przy przesuwaniu się po sobie warstw atomów (kowalność metali).
  Półprzewodniki to materiały nieorganiczne i organiczne o przewodnictwie 10^{2} - 10^{-9} (\Omega*cm)^{-1}. Półprzewodnikami są : german , krzem oraz tlenki,siarczki,selenki i tellurki metali ciężkich,niektóre polimery organiczne.Półprzewodniki mają zastosowanie w elektronice - budowa tranzystorów,fotokomórek.
  Dielektryki słabo przewodzą prąd elektryczny.Maja opór właściwy wiekszy od 10^{10}\Omega*cm.
  Na ich powierzchni wytwarzają się ładunki elektryczne,gdy umieści sie je w polu elektrycznym. Stosowane w elektrotechnice jako izolatory.

Rozwiązania

Podobne zadania

blant Prosze podanie wzorów (ruch po okregu) wyjaśnienie co i jak Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: blant 1.12.2010 (16:52)
angela12423 Opisz : 1. Pola elektryczne i linie pola . 2. Oddzialywania magnetyczne ( w Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: angela12423 5.7.2011 (16:51)
olka094 dopasuj odpowiedzi: dobre przewodniki elektryczne... dobre przewodniki Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: olka094 27.11.2011 (12:08)
pawlo34 Obwody Elektryczne zadania Fiztka z plusem 2 gim..załączniki Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: pawlo34 30.12.2011 (14:52)
clavoo Na nieruchomy proton działało pole elektryczne o napięciu 2 kV. a) Oblicz Przedmiot: Fizyka / Liceum 1 rozwiązanie autor: clavoo 24.2.2012 (21:46)

Podobne materiały

Przydatność 60% Podanie

Alek Koza Kołobrzeg, 7 maja 2004 ul. Fiaskusa 3 78-100 Kołobrzeg Rektor wydziału matematycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na stanowisko asystenta wykładowcy przedmiotu matematyka stosowana. Prośbę swą motywuję tym, że praca ta stanowiłaby dużą pomoc przy pisaniu pracy doktoranckiej....

Przydatność 70% Podanie

Dane osobowe 1 marca 2007 Płock Do Dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku, P. Jana Nowaka PODANIE Zwracam się z prośbą o wypożyczenie kostiumów dla aktorów grających w przedstawieniu „Antygona”. Potrzebne będą stroje dla osób odtwarzających role Hajmona, Antygony i Kreona. Moją prośbę chciałabym...

Przydatność 70% Podanie

Jan Nowak Bydgoszcz,06.03.2008 ul. Baczyńskiego 7 85-822 Bydgoszcz Redaktor Naczelny Gazetki Szkolnej ?Cosik? przy...

Przydatność 70% Podanie

Miejsce, data Imię, Nazwisko Miejscowość, nr domu Kod pocztowy (Do kogo się kieruje to podanie np. Dyrektor Teatru im. ?Wandy...

Przydatność 65% Podanie

Miejsćowość i data Jego Ekscelencja ks.bp. (Imie i Nazwisko) Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Prosbę swą motywuje tym, że stanę się dojrzałym świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Miom patronem jest ....... (kilka słów o nim) Za swiadka wybrałem sobie........

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji