Treść zadania

mikimako

wymień trzech dowódców AK, oraz wyjaśnij skrót BCH.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Bataliony Chłopskie
  Dowódcy
  Związku Walki Zbrojnej
  - Armii Krajowej  gen. broni Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz ps. "Torwid"
  gen. broni Kazimierz Sosnkowski ps. "Godziemba"
  gen. dyw. Stefan Paweł Rowecki ps. "Grot"
  gen. dyw. Tadeusz Marian Komorowski ps. "Bór"
  gen. bryg. Leopold Okulicki ps. "Niedźwiadek"
  płk. Jan Rzepecki

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 65% Polityka zagraniczna trzech Bolesławów .

Od X wieku w Polsce zaczęła kształtować się średniowieczna monarchia patrymonialna, w której rządził jeden władca. Władzę tę sprawowała dynastia Piastów. Lata 992-1138 to okres Panowania trzech Bolesławów. W mojej pracy chciałabym opisać politykę zagraniczną Bolesława Chrobrego ,dla którego lata panowania to 992-1025, Bolesława Śmiałego ,który rządził w latach...

Przydatność 50% Festiwal Trzech Kultur -recenzja

Festiwal Trzech Kultur doczekał sie juz IX edycji , jest to trzydniowa impreza przygotowywana przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe Włodawy”. Celem jego jest przybliżenie i poznanie przeszłości Włodawy z jej wielonarodowościowymi cechami, pokazanie jej niepowtarzalności. Piątek – to dzień poświęcony tradycji kultury...

Przydatność 80% Zastosowanie podstawowych trzech kwasów.

HCL -oczyszczanie metali -produkcja barwników -przemysł farmaceutyczny -przemysł metalurgiczny -przemysł włókienniczy -produkcja mas plastycznych -produkcja środków czyszczących -odczynnik chemiczny w laboratorium -występuje w przewodzie pokarmowym człowieka - jest pomocny w rozkładzie pożywienia w trakcie procesu trawienia H2SO4 -składnik przy produkcji...

Przydatność 65% Opis trzech skąpców lekturowych .

Są skąpcy w życiu tak samo jak i w literaturze. Są byli i będą pośród nas . Przedstawię trzy postacie chciwców : Scrooge'a , Harpagona i Cześnika, którzy przez swoje postępowanie zniszczyli życie swoje i całej rodziny. Dobrym przykładem literackiego sknery jest Harpagon główny bohater "Skąpca" Moliera. Chciwość...

Przydatność 50% Uroczystość objawienia pańskiego (trzech króli)

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli.Uroczystość już w III w. znana była na Wschodzie. Około sto lat później pojawiła się także na Zachodzie , gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli.W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozwiązalnie z Bożym Narodzeniem. Ewangelia św. Mateusza mówi o...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji