Treść zadania

kornelia

Proszę o podanie kilku przykładów zachowań zdrowotnych i kilka przykładów zachowań antyzdrowotnych

Pytanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsza odpowiedź

  • 0 0

    Antyzdrowotne to chyba palenie, branie itp.

    Zdrowotne to bieganie, dbanie o siebie - np jedzenie witamin.

Odpowiedzi

Podobne pytania

passat Witam wszystkich mam takie pytanie od kilku miesięcy mam worki pod oczami ( Przedmiot: Zdrowie / Po szkole 6 odpowiedzi autor: passat 29.11.2011 (18:49)

Podobne materiały

Przydatność 80% Podanie do Pana Boga z prośbą o dokonanie kilku zmian w świecie.

Podanie. Anna Kowalska Kraków,2006.11.08 ul.Kolorowa 11/11 31-111 KRAKÓW Szanowny Panie Boże!...

Przydatność 60% Podanie

Alek Koza Kołobrzeg, 7 maja 2004 ul. Fiaskusa 3 78-100 Kołobrzeg Rektor wydziału matematycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Podanie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na stanowisko asystenta wykładowcy przedmiotu matematyka stosowana. Prośbę swą motywuję tym, że praca ta stanowiłaby dużą pomoc przy pisaniu pracy doktoranckiej....

Przydatność 70% Podanie

Dane osobowe 1 marca 2007 Płock Do Dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku, P. Jana Nowaka PODANIE Zwracam się z prośbą o wypożyczenie kostiumów dla aktorów grających w przedstawieniu „Antygona”. Potrzebne będą stroje dla osób odtwarzających role Hajmona, Antygony i Kreona. Moją prośbę chciałabym...

Przydatność 70% Podanie

Jan Nowak Bydgoszcz,06.03.2008 ul. Baczyńskiego 7 85-822 Bydgoszcz Redaktor Naczelny Gazetki Szkolnej ?Cosik? przy...

Przydatność 70% Podanie

Miejsce, data Imię, Nazwisko Miejscowość, nr domu Kod pocztowy (Do kogo się kieruje to podanie np. Dyrektor Teatru im. ?Wandy...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji