Treść zadania

gosia1978

wymień fazy antyku ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Antyk - Od XIII w. p.n.e. do 476 r. n.e.
    Renesans - XIV w. - XVII w.
    Barok - na przełomie XVI i XVII i pierwsza połowa XVIII w.
    Oświecenie - 1740-1764 i 1764-1795

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 85% Hasła pozytywizmu polskiego i europejskiego, ramy czasowe epoki

RAMY CZASOWE EPOKI · na zachodzie Europy lata 30-te XIX w. do 70-tych XIX w. · W Polsce od 1864 (upadek powstania styczniowego) do przełomu lat 80 i 90 XIX w. Cała epoka skupiona jest wokół nauki i jej gwałtownego rozwoju. Filozofia i technika podporządkowane są ideii uszczęśliwiania ludzkości. HASŁA POZYTYWIZMU EUROPEJSKIEGO 1. utylitaryzm – głosił, że...

Przydatność 65% Młoda Polska - ramy czasowe, kierunki artystyczne w okresie Młodej Polski.

Ramy czasowe: Za początek epoki przyjęto datę 1891 r. (wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera), której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r., czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Określenia epoki: "Młoda Polska", "neoromantyzm", "modernizm", "symbolizm". Najczęściej...

Przydatność 75% Fazy antropogenezy.

driopitek (n.łc. z gr. drs, dryós ‘drzewo’ + pthekos ‘małpa’) zool. Dryopithecus, kopalna małpa człekokształtna z miocenu w trzeciorzędzie, występująca na terenach pd. Azji i Europy oraz płn. Afryki; wspólny przodek australopiteków i współczesnych małp człekokształtnych. australopitek (łc. australis ‘południowy’ + gr. pithekós ‘małpa’) zool....

Przydatność 85% Fazy antropogenezy

Nazwa fazy antropogenezy Datowanie Cechy-wzrost-objętość mózgu Umiejętności Tereny występowania Australopithecus pojawiły się około 3, 8 miliona lat temu. Cechowały się dość masywną budową ciała i dużymi zębami trzonowymi, lecz skróconymi już kłami. Były prawdopodobnie głównie lub wyłącznie roślinożerne, miały mózg o objętości do 400-500 cm3 i były istotami...

Przydatność 60% Fazy księżyca

Księżyc obraca się wokół swej osi dokładnie w takim samym czasie, w jakim dokonuje jednego obiegu Ziemi (27,3 dnia). Dlatego z Ziemi widoczna jest zawsze ta sama strona Księżyca. W miarę obrotu Księżyca Słońce oświetla stopniowo jego obszary. Możemy wyróżnić 4 etapy cyklu zwane fazami. Faza Księżyca określa oglądaną z Ziemi część Księżyca oświetloną przez...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji